Predstavljanje petnaest najboljih projektnih ideja studenata za regionalni razvoj u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti (SANU)

Uspešni tim naše Škole

Beograd, 27. jun 2017. god.

1
2
3
4
5
6
7
8
9