Akademija Zapadna Srbija je bila suorganizator 7. Međunarodnog naučnog skupa "Budućnost turizma" koji je organizovao Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji

Vrnjačka Banja

2-4. jun 2022. godine

1
2
3
4
5

Contact Name