Novosti

Raspored predavanja

12. Oktobar 2018

Došlo je do izmena u postojećem rasporedu časova na osnovnim studijama, od ponedeljka se primenuje novi raspored časova na svim studijskim programima i svim godinama studija.

Referat o izboru

09. Oktobar 2018

Izveštaj br. 2247 od 09.10.2018. godine za izbor u zvanje predavača za uže naučne oblasti Elektrotehničko inženjerstvo i Računarsko inženjerstvo i informatika, sa punim radnim vremenom, na period u trajanju od 5 godina, nalazi se na uvid javnosti u biblioteci Škole u trajanju od 15 dana.
Kandidati imaju pravo prigovora na Izveštaj u roku od 15 dana od dana isticanja obaveštenja na sajtu Škole, da je Izveštaj dostupan na uvid javnosti.

Škola u medijima

09. Oktobar 2018

U užičkom nedeljniku "Vesti" od 05. oktobra 2018. godine objavljen je članak o upisu 44. generacije brucoša. Novinar Dragica Cvijović.

Referat o izboru

08. Oktobar 2018

Izveštaj br. 2236 od 08.10.2018. godine za izbor u zvanje nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast Filološke nauke (Engleski jezik), sa punim radnim vremenom, nalazi se na uvid javnosti u biblioteci Škole u trajanju od 15 dana.
Kandidati imaju pravo prigovora na Izveštaj u roku od 15 dana od dana isticanja obaveštenja na sajtu Škole, da je Izveštaj dostupan na uvid javnosti.

oglasna tabla

Oglasna tabla - nastavne aktivnosti

Filter

Sve vesti| Osnovne studije|Specijalističke studije|Sačuvaj podešavanje

Fiziologija sa osnovama anatomije

15. oktobar 2018

Materijali iz nastanog predmeta Fiziologija sa osnovama anatomije se nalaze na stranici predmetnog nastavnika dr Milene Aćimović. Ispod se nalazi link za tu stranicu.

Predmet - Zdravstvena nega

14. oktobar 2018

Raspored studenata po grupama za praktičnu nastavu iz predmeta Zdravstvena nega. Praktična nastava se održava četvrtkom i petkom po rasporedu koji je dat u prilogu.

Osnove farmakologije i farmakoterapije

14. oktobar 2018

Materijali iz nastanog predmeta Osnove farmakologije i farmakoterapije se nalaze na stranici predmetnog nastavnika Ivane Milićević. Ispod se nalazi link za tu stranicu.

Finansijski menadžment

14.oktobar 2018

Predavanja iz predmeta Finansijski menadžment planirana za utorak, 16.10.2018. godine od 11-13 časova neće biti održana zbog sprečenosti predmetnog nastavnika. Termin nadoknade ce biti blagovremeno objavljen.

Matematika 1

12.oktobar 2018

Predavanja iz predmeta Matematika 1 kod dr Ljubice Diković za smerove IT,MA,TH,GR umesto dana 15.10. 2018. godine biće održana redom dana 16.10.2018. godine i umesto 22.10.2018. godine biće održana 23.10.2018. godine u sali 302 u terminu od 8-10h.

Nacionalna geografija i Agencijsko poslovanje

12.oktobar 2018

Predavanja iz predmeta Agencijsko poslovanje i vežbe iz predmeta Nacionalna geografija koja su po rasporedu planirana za utorak, 16. oktobar 2018. godine neće se održati zbog sprečenosti predmetnog nastavnika.

Preduzetništvo

11. oktobar 2018

Na web stranici profesora dr Radomira Stojanovića mogu se preuzeti sledeći materijali:

 • Dve prezentacije predavanja

Preduzetništvo

11.oktobar 2018

Predavanja iz predmeta Preduzetništvo koja su po rasporedu planirana za utorak, 16. oktobar 2018. godine neće se održati zbog sprečenosti predmetnog nastavnika.

Uvod u turizam

11.oktobar 2018

Predavanja iz predmeta Uvod u turizam koja su po rasporedu planirana za utorak, 16. oktobar 2018. godine neće se održati zbog sprečenosti predmetnog nastavnika.

Objektno orjentisano programiranje

11.oktobar 2018

Predavanja iz predmeta sObjektno orjentisano programiranje počinju 12. 10. 2018. g. u 10h po važećem rasporedu.

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

11.oktobar 2018

Vežbe iz predmeta Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom počinju 11. 10. 2018. g. u 16 h po važećem rasporedu.

Hotelijersko poslovanje

09. oktobar 2018

Na veb stranici profesora dr Radomira Stojanovića mogu se preuzeti sledeći materijali::

 • Dve prezentacije predavanja
 • Spisak tema za seminarski rad
 • Uzorak (primer) urađenog seminarskog rada

Saobraćajnice

08.oktobar 2018

Usmeni deo ispita iz predmeta Saobraćajnice održaće se u sredu 10. 10. 2018. g. sa početkom u 14 h.

Baze podataka, mySQL, SQL

04.oktobar 2018

Predavanja iz predmeta BAZE PODATAKA, mySQI, SQL za studente I god. INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA počinju u PETAK, 12.10.2018. god. u 13:00, sala 109 (Napomena: predmet se sluša sa predmetom BAZE PODATAKA, odnosno sa studentima koji su u III semestru po starom IT programu)

Dr Milovan Milivojević

04. oktobar 2018

U petak, 05.10.2018. god. u periodu od 8:00-10:0h odrzace se :

 • Upis ocena iz predmeta Algoritmi i struktura podataka i Uvod u objektno programiranje iz Septembra 2
 • Pregled i odbrana seminarskih radova iz svih informatičkih predmeta kod prof. Milivojevica (za sve studente, kojima je odobren dodatni termin)
 • Konsultacije.
 • Nakon ovog termina biće predate sve prijave za Septembra 1 i Septembra 2 - 2018, za predmete koji se slušaju kod prof. Milivojevica.

Dr Zorica Sagić

04. oktobar 2018

Rezime specijalističkog rada:

Dr Radmila Novaković Kostić

04. oktobar 2018

Rezime specijalističkog rada:

Predavanja, dr Dejan Milivojević

03.oktobar 2018

Studenti na studijskom programu Unutrašnja arhitektura i Građevinsko inženjerstvo koji slušaju ovog zimskog semestra Zgradarstvo 1 I 2 kod prof. dr Dejana Milivojevića potrebno je da za sledeći utorak, 09.10.2018. godine ponesu fasciklu A-3 formata i nekoliko listova A3 formata za crtanje, tehničku olovku, gumicu, trouglove 45/45 i 60/30 ili tablu za crtanje A3. Ne treba kasniti na prvi čas.

Računovodstvo

03.oktobar 2018

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Računovodstvo.

Poslovne finansije

03.oktobar 2018

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Poslovne finansije.

Master rad

02.oktobar 2018

Izveštaj komisije za odbranu master rada studenta Nataše Đurić, broj indeksa MB 23/17.

Master rad

02.oktobar 2018

Izveštaj komisije za odbranu master rada studenta Marije Arsović, broj indeksa MB 11/17.

Uvod u turizam

02.oktobar 2018

Udžbenik iz predmeta Uvod u turizam u elektronskoj formi kao i Uputstvo o izradi i odbrani seminarskog rada može se preuzeti sa veb stranice profesora dr Radomira Stojanovića.
Teme seminarskih radova iz predmeta Uvod u turizam biće naknadno postavljene na veb stranici predmetnog nastavnika.

Privredno pravo

01.oktobar 2018

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Privredno pravo.

Ekonomika biznisa

01.oktobar 2018

Predavanja iz nastavnog predmeta Ekonomika biznisa koja su po rasporedu planirana za četvrtak, 4. oktobra 2018. godine neće se održati zbog sprečenosti predmetng nastavnika.

Računovodstvo malih i srednjih preduzeća

01.oktobar 2018

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Računovodstvo malih i srednjih preduzeća.

Upravljačko računovodstvo

01.oktobar 2018

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Upravljačko računovodstvo.

Zgradarstvo, Projektovanje i Završni radovi i instalacije

01.oktobar 2018

Rezultati ispita iz nastavnih predmeta Zgradarstvo, Projektovanje i Završni radovi i instalacije.
Upis ocena i uvid u ispite u ponedeljak 01.10.2018. od 11-11.45 casova u kabinetu.

Otpornost materijala

28.septembar 2018

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Otpornost materijala na studijskom programu Građevinsko inženjerstvo.

Računovodstvo

28.septembar 2018

Rezultati ispita iz predmeta Računovodstvo.

Turističke regije sveta

28.septembar 2018

Rezultati ispita iz predmeta Turističke regije sveta. Upis ocena, u ponedeljak 01.10.2018.godine u 11.30 časova, kabinet 204.

Saobraćaj i infrastruktura u turizmu

28.septembar 2018

Rezultati ispita iz predmeta Saobraćaj i infrastruktura u turizmu.Upis ocena, u ponedeljak 01.10.2018.godine u 11.30 časova, kabinet 204

Turizam i kultura

28.septembar 2018

Rezultati ispita iz predmeta Turizam i kultura. Upis ocena, u ponedeljak 01.10.2018.godine u 11.30 časova, kabinet 204.

Objektno orijentisano programiranje

27.septembar 2018

Usmeni deo ispita iz predmeta Objektno orijentisano programiranje održaće se u sredu, 03, oktobra 2018. godine u 9h.

Test iz osnova bezbednosti i zdravlja na radu

27.septembar 2018

Rezultati polaganja Testa iz osnova bezbednosti i zdravlja na radu za odlazak na Stručnu praksu).

Poslovne finansije

27.septembar 2018

Rezultati ispita iz predmeta Poslovne finansije.

Hemija 2

27.septembar 2018

Rezultati ispita iz predmeta Hemija 2.

Hemija 1

27.septembar 2018

Rezultati ispita iz predmeta Hemija 1.

Analiza finansijskih izveštaja

27.septembar 2018

Rezultati ispita iz predmeta Analiza finansijskih izveštaja.

Ispiti, konsultacije, seminarski, dr Radomir Stojanović

27.septembar 2018

Konsulatacije, odbrana seminarskih radova i "popravni" kolokvijumi održaće se u sledećem terminu:

 • ponedeljak 01.10.2018. godine od 15 do 18 časova kabinet 204

Ispiti iz vanrednog ispitnog roka zakazani za 25.09.2018. godine biće održani u sledećem terminu:

 • utorak 02.10.2018. godine od 11 časova u slušaonici 205

NU mašine

26.septembar 2018

Rezultati sa pismenog dela ispita iz predmeta NU mašine u vanrednom septembarskom ispitnom roku kod prof. dr Ljubodraga Tanovića.

Obrada rezanjam

26.septembar 2018

Rezultati sa pismenog dela ispita iz predmeta Obrada rezanjam u vanrednom septembarskom ispitnom roku kod prof. dr Ljubodraga Tanovića.

NU mašine i Obrada rezanjem

26.septembar 2018

Usmeni deo ispita iz predmeta NU mašine i Obrada rezanjem u vanrednom septembarskom ispitnom roku kod prof. dr Ljubodraga Tanovića biće održan u subotu 29.09.2018. godine u 09.00 časova, sala 205.

Test iz osnova bezbednosti i zdravlja na radu

26.septembar 2018

Rezultati polaganja Testa iz osnova bezbednosti i zdravlja na radu za odlazak na Stručnu praksu).

Objektno orijentisano programiranje

26.septembar 2018

Ispit iz predmeta Objektno orijentisano programiranje u vanrednom septembarskom ispitnom roku položili su sledeći studenti: Aleksandar Gardić IN043/14 i Aleksandar Jelisavčić IN063/13. Termin usmenog dela ispita biće naknadno objavljen.

Saobraćajnice

26.septembar 2018

Ispit iz predmeta Saobraćajnice, neće se održati u zakazanom terminu 28.09.2018. godine zbog sprečenosti profesora. Naknadni termin polaganja ovog ispita biće naknadno objavljen na sajtu škole a svakako će biti održan pre 10-og oktobra.

Ispit, mr Dragiša Mićić

26.septembar 2018

Obaveštavaju se studenti da će se ispiti iz svih predmeta kod mr Dragiše Mićića u Septembar 2 ispitnom roku 2018. god., održati kako je i planirano, u petak, 28. septembra 2018. god., ali sa početkom u 15:00 časova, amfiteatar 109.

Otpornost materijala i Primene računara u građevinarstvu

25.septembar 2018

Pismeni deo ispita iz predmeta Otpornost materijala i Primene računara u građevinarstvu održaće se u petak, 28.09.2018. godine sa početkom u 10 časova.
Kolokvijum iz predmeta Otpornost materijala održaće se u četvrtak, 27.09.2018. godine sa početkom u 10 časova.

Ispiti, dr Ljubica Diković

25.septembar 2018

Svi ispiti planirani kod dr Ljubice Diković u utorak 25.9.2018. u 11h u sali 302, biće održani u sredu 26.9.2018. u 11h u sali 205.

Apl. softver,Baze podataka,Alg. i strukture podataka i Uvod u obj.programiranje

25.septembar 2018

Dodatni termin za pregled i prijem Seminarskih i Projektnih radova iz predmeta Aplikativni softver, Baze podataka, Algoritmi i strukture podataka i Uvod u objektno programiranje kod prof. Milivojevića održaće se u četvrtak, 27.08.2018. god od 8:00 do 11:00, sala 208.
U ovom terminu mogu pokušati da urade dodatni zadatak i koleginice i kolege koje/koji su polagali AS u sept.roku, a nisu uspeli da ga urade u ponedeljak, 24.08.2018. godine.

Poslovne finansije

25.septembar 2018

Rezultati ispta iz predmeta Poslovne finansije.

Master rad

24.septembar 2018

Izveštaj komisije za odbranu master rada studenta Jelelne Gavrilović, broj indeksa MB 08/17.

Master rad

24.septembar 2018

Izveštaj komisije za odbranu master rada studenta Nenada Đokića, broj indeksa MB 21/17.

Web dizajn, Razvoj in. sistema u in.okruženju, Programski alati

24.septembar 2018

Ispit iz predmeta Web dizajn, Razvoj informacionih sistema u Internet okruženju i Programski alati održaće se u sredu 26.09.2018. god u 12h u kabinetu 208. umesto planiranog po rasporedu u utorak 25.09.2018.god.

Konsultacije, Miroslava Jordović-Pavlović

24.septembar 2018

Konsultacije kod Miroslave Jordović Pavlović planirane za utorak 25.09.2018.god. u terminu 11-13h, održaće se u petak 28.09.2018.god. u istom terminu.

Hidrotehnika

24.septembar 2018

Rezultati ispta iz predmeta Hidrotehnika na građevinskom odseku.

Otpornost materijala

24.septembar 2018

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Otpornost materijala na građevinskom odseku.

Rezultati ispita, studijski program Turizam

21.septembar 2018

Rezultati ispita iz nastavnih premeta studijskog programa Turizam:

Upis ocena u utorak, 25.09.2018., u 10.00 časova, kabinet 204.

Ispiti, dr Zorica Tanasković

21.septembar 2018

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija treninga, Ekološki menadžment, Menadžment strategije i razvoja, Organizacija rada i Industrijski menadžment

Engleski jezik 1 i Engleski jezik 2

21.septembar 2018

Upis ocena iz predmeta Engleski jezik 1 i Engleski jezik 2 obaviće se u ponedeljak, 24.09.2018. godine od 11:00-13:00 h u kabinetu 316.

Rezime specijalističkog rada

21.septembar 2018

Rezime specijalističkog rada sa temom "Obracun zarada u Republici Srbiji" studenta Marije Toskić, mentor Biljana Đuričić.

Konsultacije, mr Slobodanka Marković

21.septembar 2018

Konstrukcije kod mr Slobodanke Marković, umesto u ponedeljak 24.09.2018.godine, biće održane u utorak, 25.09.2018. godine, od 9-11 časova.

Predmeti, dr Radomir Stojanović

21.septembar 2018

Konsulatacije, odbrana seminarskih radova i "popravni" kolokvijumi održaće se u sledećem terminu:

 • ponedeljak, 24.09.2018. godine od 15 do 18 časova kabinet 204

Bezbednost na radu

21.septembar 2018

Rezultati ispita iz predmeta Bezbednost na radu.

Rezime specijalističkog rada

21.septembar 2018

Rezime specijalističkog rada sa temom "Analiza budžeta lokalne samouprave Čajetina" studenta Snežane Zrnjević SR04/2017, mentor Biljana Đuričić.

Računovodstvo

21.septembar 2018

Rezultati ispita iz predmeta Računovodstvo.

Osnove računovodstva

21.septembar 2018

Rezultati ispita iz predmeta Osnove računovodstva.

Tretmani otpadnih voda

21.septembar 2018

Rezultati ispita iz predmeta Tretmani otpadnih voda.

Rezime specijalističkog rada

21.septembar 2018

U prilogu je rezime Specijalističkog rada, studentkinje Stanke Piščević, mentor Biljana Đuričić.

Rezime specijalističkog rada

20.septembar 2018

U prilogu je rezime Specijalističkog rada, studentkinje Tijane Stanković, mentor Biljana Đuričić.

Rezime specijalističkog rada

20.septembar 2018

U prilogu je rezime Specijalističkog rada, studentkinje Andrijana Đurović, mentor Biljana Đuričić.

Test iz osnova bezbednosti i zdravlja na radu

20.septembar 2018

Rezultati polaganja testa iz Osnova bezbednosti i zdravlja na radu (za odlazak na Stručnu praksu).

Predmeti, dr Milovan Milivojević

20.septembar 2018

Rezultati ispita i dodatni termini za izmirenje obaveza na predmetima Aplikativni softver i Algoritmi i strukture podataka nalaze se u prilogu:

Menadžment kvaliteta

20.septembar 2018

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Menadžment kvaliteta.

Poslovne finansije

20.septembar 2018

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Poslovne finansije.

NU mašine i Obrade rezanja

19.septembar 2018

Dodatni termin za usmeni deo ispita iz predmeta NU mašine i Obrade rezanja u septembarskom ispitnom roku kod prof. dr Ljubodraga Tanovića: subota 22.09.2018. godine, 09.00 časova, sala 205.

Sredstva i oprema lične zaštite na radu

18.septembar 2018

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Sredstva i oprema lične zaštite na radu.

Prikaži vesti