Novosti

Projekat Erazmus+ virtuelnih razmena

30. oktobar 2019

Evropska komisija sprovodi projekat Erazmus+ virtuelnih razmena, koji studentima/mladima od 18 do 30 godina starosti omogućava da se uključe u interkulturalno učenje putem onlajn aktivnosti virtuelnih razmena.
Više informacija o samom projektu, kao i korisne linkove možete pronaći u priloženom dokumentu.

oglasna tabla

Oglasna tabla - nastavne aktivnosti

Filter

Sve vesti| Osnovne studije|Master studije|Sačuvaj podešavanje

Preduzetništvo

14. novembar 2019

Na veb stranici profesora dr Radomira Stojanovića (osnovne studije/nastavnici/Radomir Stojanović/Preduzetništvo) mogu da se preuzmu sledeće prezentacije:

 • Preduzetništvo - drugi deo
 • Preduzetništvo - treći deo

Preduzetništvo

13. novembar 2019

U sredu, 20.11.2019. godine od 09:00h u slušaonici 205 nadoknadiće se predavanja iz predmeta Preduzetništvo koja nisu održana dana 29.10.2019. godine zbog službene odsutnosti nastavnika.

Uvod u turizam

13. novembar 2019

U ponedeljak, 18.11.2019. godine od 10:00h u slušaonici 205 nadoknadiće se nastava iz predmeta Uvod u turizam koja nisu održana dana 29.10.2019. godine zbog službene odsutnosti nastavnika.

Agencijsko poslovanje

13. novembar 2019

Prvi kolokvijum iz predmeta Agencijsko poslovanje biće održan u utorak, 19. novembra 2109. godine, u amfiteatru broj 317 sa početkom u 10:50 časova. U prilogu je raspored studenata po grupama.

Hotelijersko poslovanje

13. novembar 2019

Na veb stranici profesora dr Radomira Stojanovića mogu se preuzeti sledeća dva nova dokumenta:

 • Hotelijersko poslovanje II deo
 • Hotelijersko poslovanje III deo

Poslovna matematika

13. novembar 2019

Umesto u ponedeljak, 18.11.2019. godine u terminu od 15-17h u sali 302 predavanja iz predmeta Poslovna matematika kod dr Lj.Diković, biće održana u petak, 22.11.2019. godine u sali 302 od 10-12h.

Matematika I

13. novembar 2019

Umesto u ponedeljak, 18. novembra 2019. goine u terminu od 11-13h u sali 302 (za studijske programe IT+TH), kolokvijum iz Linearne algebre kod dr Lj.Diković, biće održan u petak 22. novembra 2019. godine u sali 302 od 14-16h.

Uvod u turizam

12. novembar 2019

Prvi kolokvijum iz predmeta Uvod u turizam biće održan u utorak, 19. novembra 2109. godine, u slušaonici broj 109 sa početkom u 15:00 časova.

Aplikativni softver

12. novembar 2019

Nadoknada vežbi iz predmeta Aplikativni softver za prvu grupu biće održana u sredu, 13. novembra 2019. godine, od 11:00h do 12:45h, sala 208.

Studijski program Turizam

9. novembar 2019

Obaveštavaju se studenti druge i treće godine OSS Turizam da će u okviru terenske nastave sa predmetnim nastavnikom mr Slobodankom Marković, u sledećim terminima biti organizovana poseta izložbi "Rusija - najlepša zemlja", u Arhivu Grada Užica.

 • 12.11.2019. - treća godina
 • 14.11.2019. - druga godina
Sastanak grupe u datim terminima je u 10:20h ispred Škole.

Hotelijersko poslovanje

9. novembar 2019

U sredu, 13.11.2019. godine od 10:30h u slušaonici 205 nadoknadiće se predavanja i vežbe iz predmeta Hotelijersko poslovanje koja nisu održana dana 28.10.2019 zbog službene odsutnosti nastavnika.

Ekonomika biznisa

8. novembar 2019

Nadoknada časova predavanja iz predmeta Ekonomika biznisa će se održati u utorak, 12. novembar 2019. godine u 13 časova u amfiteatru 318, za studente studijskih programa Turizam, Računovodstvo i revizija i Menadžment i preduzetništvo.

Informatika u zdravstvu

5. novembar 2019

Nadoknada vežbi iz predmeta Informatika u zdravstvu biće održane u četvrtak, 07.11.2019. godine od 17:00 sati, sala 319.

Hidrotehnika

5. novembar 2019

Zbog sprečenosti predmetnog nastavnika, predavanja iz nastavnog predmeta Hidrotehnika neće se održati se u petak 08.11.2019. godine.
Predavanja iz nastavnog predmeta Hidrotehnika održaće se u petak, 15.11.2019. godine.

Informatika u zdravstvu

4. novembar 2019

Zbog bolesti, vežbe iz predmeta Informatika u zdravstvu planirane za ponedeljak 04.11.2019. goidne u 17.00 sati neće biti održane. Termin nadoknade vežbi biće blagovremeno objavljen.

Aplikativni softver

2. novembar 2019

Grupe za vežbe iz predmeta Aplikativni softver na studijskom programu Informacione tehnologije:

 • prva grupa do broja indeksa IN28/18
 • druga grupa od broja indeksa IN28/18
.

Osnove farmakologje i farmakoterapije

31. oktobar 2019

Spisak studenata koji su položili I kolokvijum iz predmeta Osnove farmakologje i farmakoterapije.

Metode istraživanja i naučne komunikacije

31. oktobar 2019

Uvodno predavanje iz predmeta Metode istraživanja i naučne komunikacije na studijskom programu MSS Bezbednost i zdravlje na radu održaće se u sredu 6. novembra 2019. godine sa početkom u 17 časova u amfiteatru 207. Nadoknada predavanja biće realizovana u novembru 2019. godine o čemu će studenti biti blagovremeno obavešteni.

Sociologija

30. oktobar 2019

Predavanja i vežbe iz nastavnog predmeta Sociologija planirane po rasporedu za sredu, 30. oktobar 2019. godine neće se održati zbog sprečenosti predmetnog nastavnika.

Objektno orijentisano programiranje

29. oktobar 2019

Predavanja iz nastavnog predmeta Objektno orijentisano programiranje održaće se u petak, 1. novembra 2019. godine po utvrđenom rasporedu.

Prevencija i kontrola bolničkih infekcija

28. oktobar 2019

Uvodne vežbe iz predmeta Prevencija i kontrola bolničkih infekcija biće održane u utorak u 12.00 sati u TS 2, OB Užice.

Fiskalni sistemi

28. oktobar 2019

Predavanja iz nastavnog predmeta Fiskalni sistemi umesto u ponedeljak, 28. oktobra 2019. godine održaće se u sredu 30. oktobra 2019. godine sa početkom u 12 časova.

Finansijski menadžment

28. oktobar 2019

Predavanja iz predmeta Finansijski menadžment nece biti održana u četvrtak, 31. oktobra 2019. godine zbog sprečnosti predmetnog nastavnika. Konsultacije kod mr Biljane Đuričić neće biti održane sledeće nedelje.

Ekonomika biznisa

25. oktobar 2019

Spisak tema za seminarske radove iz nastavnog predmeta Ekonomika biznisa.

Interna medicina sa zdravstvenom negom, Fiziologija sa osnovama anatomije

25. oktobar 2019

Predavanja iz nastavnih predmeta Interna medicina sa zdravstvenom negom i Fiziologija sa osnovama anatomije neće se održati u ponedeljak, 28. oktobra 2019. godine. Nadoknada predavanja će se održati sledeće nedelje. O terminu nadoknade bićete naknadno obavešteni.

Fizika

25. oktobar 2019

Sledeće predavanje iz nastavnog predmeta Fizika održaće se u petak, 1. novembra 2019. godine sa početkom u 14 časova.

Predavanja i vežbe, dr Radomir Stojanović

23. oktobar 2019

Obaveštavaljju se studenti da predavanja i vežbe kod dr Radomira Stojanovića neće biti realizovane iduće nedelje (od 28.10 do 01.11.2019. godine) zbog odsutnosti predmetnog nastavnika.
Nadoknada neodržanih predavanja i vežbi biće realizovanau novembru 2019. godine o čemu će studenti biti blagovremeno obavešteni.

Fizička hemija

21. oktobar 2019

Predavanja i vežbe iz predmeta Fizička hemija planirane za utorak, 22. oktobar 2019. godine otkazuju se zbog sprečenosti predmetnog nastavnika.

Fiziologija sa osnovama anatomije, Interna medicina

21. oktobar 2019

Materijali iz predmeta Fiziologija sa osnovama anatomije i Interna medicina sa zdravstvenom negom 1 nalaze se u folderu predmetnog nastavnika dr Gordane Lučić.

Tehnologija mleka i pratećih proizvoda u industriji mleka

20. oktobar 2019

Predavanja i vežbe iz predmeta Tehnologija mleka i pratećih proizvoda u industriji mleka ove radne nedelje održaće se u utorak, 22. oktobra 2019. godine u terminu od 16 časova, učionica 207.

Master rad

16. oktobar 2019

Zapisnik sa sastanka komisije za odbranu master rada:

Zdravstvena nega

16. oktobar 2019

Praktične vežbe iz predmeta Zdravstvena nega za I grupu studenata koje su planirane za petak 18.10.2019. godine održaće se u ponedeljak, 21.10.2019. u školi, kabinet 109, sa početkom u 17h.

Interna medicina sa zdravstvenom negom

16. oktobar 2019

Grupe za vežbe iz nastavnog predmeta Interna medicina sa zdravstvenom negom. Vežbe počinju od 29. oktobra 2019. godine.

Specijalna računovodstva

16. oktobar 2019

Predavanja iz predmeta Specijalna računovodstva odrzaće se u ponedeljak, 21. oktobra 2019. godine od 12 sati i utorak, 22. oktobra 2019. godine od 9 sati.

Operativni sistemi

15. oktobar 2019

U prilogu je dat raspored studenata po grupama za vežbe iz predmeta Operativni sistemi. Vežbe počinju od petka 18.10.2019. godine.

Hotelijersko poslovanje

14. oktobar 2019

Na veb stranici profesora dr Radomira Stojanovića (osnovne studije/nastavnici/Radomir Stojanović/Hotelijersko poslovanje) mogu se preuzeti sledeća dokumenta:

 • Prezentacija "Hotelijersko poslovanje-prvi deo"
 • Uputstvo o izradi i odbrani seminarskog rada za školsku 2019/2020
 • Spisak tema za seminarske radove iz predmeta „Hotelijersko poslovanje“ za školsku 2019/2020

Preduzetništvo

13. oktobar 2019

Na veb stranici profesora dr Radomira Stojanovića (osnovne studije/nastavnici/Radomir Stojanović/Preduzetništvo) može se preuzeti sledeći dokumenat:

 • "Preduzetništvo-prvi deo"

Mehanika i Gradevinske mehanika

13. oktobar 2019

Predavanja iz predmeta Mehanika i Gradevinske mehanika počinju utorkom od 16 časova, učionica 110, a ne kako je ranije bilo planirano od 15 časova. Vežbe iz ovih nastavnih predmeta se nastavljaju odmah posle predavanja u istoj učionici za studente studijskog programa Mašinstvo.

Zdravstvena nega

10. oktobar 2019

Grupe za vežbe iz nastavnog predmeta Zdravstvena nega.

Fiziologija sa osnovama anatomije i Interna medicina sa zdravstvenom negom 1

09. oktobar 2019

Zbog sprečenosti predmetnog nastavnika, predavanja iz predmetâ Fiziologija sa osnovama anatomije i Interna medicina sa zdravstvenom negom 1 - KL kod prof. dr Gordane Lučić, će umesto u ponedeljak, 14. oktobra 2019. godine, kako je rasporedom planirano, biti odžana u sredu, 16. oktobra 2019. god., i to prema sledećem rasporedu:

 • Fiziologija sa osnovama anatomije: 15:00-16:45, amfiteatar 317
 • Interna medicina sa zdravstvenom negom: 17:00-18:45, amfiteatar 317
Nadalje će se predavanja iz navedenih predmeta držati ponedeljkom, prema utvrđenom rasporedu.

Uvod u turizam

8. oktobar 2019

Na veb stranici profesora dr Radomira Stojanovića mogu se preuzeti sledeća dokumenta:

 • Udžbenik iz predmeta Uvod u turizam u elektronskoj formi
 • Uputstvo o izradi i odbrani seminarskog rada za školsku 2019/2020
 • Spisak tema za seminarske radove iz predmeta Uvod u turizam za školsku 2019/2020

Zgradarstvo

7. oktobar 2019

Studenti koji slušaju predmet zgaradarstvo u zimskom semestru 2019/20 treba da u fascikli nastavnih materijala preuzmu tekst i prilog za semestralni zadatak. Ili na linku ispod.

Zgradarstvo

3. oktobar 2019

Kolege AU i GR koje slušaju nastavni predmet Zgradarstvo kod Dejana Milivojevića potrebno je da na sajtu škole uđu u stranicu nastavnika, potom u fasciklu Nastavni materijali i da pronađu fasciklu ZGRADARSTVO u kojoj je PDF formatr PRIRUČNIK ZA ZGRADARSTVO. Taj dokumenat kao i 1,2 i 3 vežbu potrebno je da odštampaju.
Pored toga treba da ukucaju na Guglu Dejan Milivojević Zgradarstvo 1 i da preuzmu dokumenat. To je udžbenik za nastavni predmet. Sve to treba da odštampaju i da nose na nastavu. ZBOG TEHNIČKIH I KADROVSKIH PROBLEMA VEŽBE ĆE SE ODRŽAVATI KAO KONSULTATIVNA NASTAVA. Detaljnija uputstva na uvodnom predavanju. S željom za uspešnu saradnju, pozdravlja vas Dejan Milivojević, prof.arh.

Sociologija

30. septembar 2019

Obaveštavaju se studenti prve godine studijskih programa Računovodstvo i revizija, Menadžment i preduzetništvo i Turizam, da u sredu 02.10.2019.godine, neće biti održana prva predavanja iz predmeta Sociologija kod prof. Vesne Vasović, po predviđenom rasporedu, usled odsutnosti predmetnog nastavnika. U sredu 09.10.2019.godine, nastava iz predmeta Sociologija održaće se po predviđenom rasporedu, istaknutom na sajtu Škole. .

Konsultacije, dr Momčilo Vasiljević

30. septembar 2019

Konsultacije kod dr Momčila Vasiljevića držaće se utorkom od 11:30 do 13:30 časova.

Dejan Milivojević

26. septembar 2019

Rezultati ispita kod profesora Dejana Milivojevića u septembar 2 ispitnom roku.

Master rad

26. septembar 2019

Zapisnik sa sastanka komisije za odbranu master rada .

Sredstva i oprema lične zaštite na radu

26. septembar 2019

Rezultati i ispita iz nastavnog predmeta Sredstva i oprema lične zaštite na radu u Septembar 2 ispitnom roku.

Termodinamika

26. septembar 2019

Rezultati i ispita iz nastavnog predmeta Termodinamika u Septembar 2 ispitnom roku.

Upravljanje rizikom

26. septembar 2019

Rezultati i ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje rizikom u Septembar 2 ispitnom roku.

Hemija 2

26. septembar 2019

Rezultati i ispita iz nastavnog predmeta Hemija 2 u Septembar 2 ispitnom roku.

Hemija

26. septembar 2019

Rezultati i ispita iz nastavnog predmeta Hemija u Septembar 2 ispitnom roku.

Obrada Rezanjem i NU mašine

25. septembar 2019

Usmeni deo ispita u septembarskom vanrednom ispitnom roku iz predmeta Obrada rezanja i NU mašine kod prof. dr Ljubodraga Tanovića biće održan u subotu 28.09.2019. godine, u 08:00 sati, sala 205.

Dr Momčilo Vasiljević

25. septembar 2019

Upis ocena iz Upravljačkog računovodstva i Računovodstva malih i srednjih preduzeća obaviće se u četvrtak 26.09.2019. godine u kabinetu 204 od 11:30 do 12:30 časova.

Upravljačko racunovodstvo

25. septembar 2019

Rezultati kolokvijuma i ispita iz nastavnog predmeta Upravljačko racunovodstvo.

Računovodstvo MSP

25. septembar 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Racunovodstvo MSP.

Infektologija sa zdravstvenom negom

24. septembar 2019

Rezultati praktičnog dela ispita iz nastavnog predmeta Infektologija sa zdravstvenom negom.

Upravljanje Rizikom

24. septembar 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje Rizikom.

Hemija

24. septembar 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Hemija.

Test BZR

24. septembar 2019

Rezultati testa iz nastavnog predmeta Osnove BZR.

Otpornost materijala

23. septembar 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Otpornost materijala.

Mehanika

23. septembar 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Mehanika.

Građevinska mehanika

23. septembar 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Građevinska mehanika.

Dejan Milivojević

23. septembar 2019

Ispiti kod Dejana Milivojevića zakazani za 24.09. pre podne održaće se istog dana u 15.00 časova.

Konsultacije, Engleski

23. septembar 2019

Konsultacije iz predmeta Engleski jezik se neće držati u utorak, 24.09.2019. godine. Sledeći termin za konsultacije je u sredu, od 10 do 12 časova.

Konsultacije, prof. dr Radomir Stojanović

23. septembar 2019

Konsultacije će se obaviti u kabinetu 204 po sledećem rasporedu:

 • utorak, 24.09.2019. godine od 15:00 do 17:70h
 • sreda, 25.09.2019. godine od 11:30 do 13:30h
Termini za konsultacije za period od 30.09. do 04.10.2019. godine biće blagovremeno objavljeni na sajtu škole.

Upravljačko računovodstvo

23. septembar 2019

Rezultati ispita i kolokvijuma iz nastavnog predmeta Upravljačko računovodsto.

Računovodstvo malih i srednjih preduzeća

23. septembar 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Računovodstvo malih i srednjih preduzeća.

Računovodstvo

20. septembar 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Računovodstvo.

Poslovne finansije

20. septembar 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Poslovne finansije.

Računovodstva malih i srednjih preduzeća

19. septembar 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Računovodstvo malih i srednjih preduzeća.

Računovodstva malih i srednjih preduzeća

19. septembar 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Računovodstvo malih i srednjih preduzeća.

Upravljačko računovodstvo

19. septembar 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Upravljačko računovodstvo.

Razvoj informacionih sistema u internet okruženju

18. septembar 2019

Dodatni termin za odbranu seminarskog rada je četvrtak 12h, kabinet 315.

Razvoj informacionih sistema u internet okruženju

17. septembar 2019

Rezultati testa iz nastavnog predmeta Razvoj informacionih sistema u internet okruženju.

Objektno orijentisano programiranje

17. septembar 2019

Usmeni deo ispita iz predmeta Objektno orijentisano programiranje održaće se u četvrtak, 19.09. 2019. godine u 9 časova.

Algoritmi i strukture podataka

17. septembar 2019

Rezultati ispita iz predmeta Algoritmi i strukture podataka.

Konsultacije, dr Radomir Stojanović

17. septembar 2019

Osim termina u sredu, 18.09.2019. godine od 14 do 16 časova, konsultacije će se obaviti i u četvrtak 19.09.2019. godine od 09 do 11 časova u kabinetu 204.

Ispiti, dr Momčilo Vasiljević

17. septembar 2019

Dodatni termin za ispite kod prof. Momčila Vasiljević u septembarskom ispitnom roku je 20.09.2019. godine u 9 časova, učionica 317. Ispiti su: Upravljačko računovodstvo, Međunarodna računovodstvena regulativa, Računovodstvo malih i srednjih preduzeća.

Poslovne finansije

17. septembar 2019

Rezultati ispita iz predmeta Poslovne finansije.

Mehanike tla i fundiranja, Otpornost materijala

16. septembar 2019

Usmeni deo ispita iz predmeta Mehanika tla i fundiranja i Otpornost materijala održaće se u utorak, 17.09.2019. godine sa početkom u 10 časova u kabinetu 014.

Osnove informatike

16. septembar 2019

Reklamacije i upis ocena iz predmeta Osnova informatike održaće se u utorak, 17.9.2019. godine u 13 sati u kabinetu 310.

Ispiti, prof. dr Vesna Marjanović

14. septembar 2019

Rezultati ispita iz nastavnih predmeta kod dr Vesne Marjanović:

Bezbednosti i zdravlja na radu

13. septembar 2019

Rezultati polaganja testa iz osnova Bezbednosti i zdravlja na radu (za odlazak na Stručnu praksu).

Obrada rezanja i NU mašine

13. septembar 2019

Usmeni deo ispita u septembarskom ispitnom roku iz predmeta Obrada rezanja i NU mašine kod prof. dr Ljubodraga Tanovića biće održan u subotu 21.09.2019. godine, u 08.00 sati, sala 205.

Konsultacije, prof. dr Radomir Stojanović

13. septembar 2019

Konsultacije će se obaviti u kabinetu 204 po sledećem rasporedu:

 • sreda, 18.09.2019. godine od 14:00 do 16:00h
Termini za konsultacije za period od 23.09. do 27.09.2019. godine biće blagovremeno objavljeni na sajtu škole.

Ispiti, prof. dr Sandra Stojadinović-Jovanović

13. septembar 2019

Dodatni termin za ispite kod prof. Sandre Stojadinović-Jovanović u septembarskom ispitnom roku je 17.09.2019. godine u 11 časova, učionica 109. Ispiti su: Istraživanje tržista, Istraživanje turističkog tržista, Menadžment, Trgovinski menadžment, Menadžment malih i srednjih preduzeca i Međuanrodno poslovanje preduzeća.

Engleski jezik 1 i Engleski jezik 2

13. septembar 2019

Usmeni deo ispita i upis ocena iz predmeta Engleski jezik 1 i Engleski jezik 2 održaće se u utorak, 17.09.2019. godine u 10:00 h, u kabinetu 316.

Hidrotehnika

13. septembar 2019

Ispit iz nastavnog predmeta Hidrotehnika koji je trebao da se održi 13. septembra 2019. godine odlaže se za sledeći petak, 20.09.2019. godine sa početkom u 12h.

Master rad

12. septembar 2019

Zapisnici sa sastanka komisije za odbranu master rada .

Objektno orijentisano programiranje

11. septembar 2019

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Objektno orijentisano programiranje se nalaze u prilogu.
Usmeni deo ispita će biti održan naredne nedelje. Tačan termin usmenog će biti naknadno objavljen.

Infektologije sa zdravstvenom negom

11. septembar 2019

Rezultati prektiönog dela ispita iz nastavnog predmeta Infektologije sa zdravstvenom negom.

Hemija

10. septembar 2019

Rezultati računskog dela ispita iz nastavnog predmeta Hemija.

Agencijsko poslovanje

10. septembar 2019

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Agencijsko poslovanje.

Ispit, mr Biljana Đuričić

09. septembar 2019

Ispiti kod predavača mr Biljane Đuričić odlažu se za sledeću narednu nedelju:

 • Poslovne finansije, 16.09.2019. godine u 11 časova u 318
 • Ekonomika biznisa 17.09.2019. godine u 12 casova u 318
 • Analiza finansijskih izvestaja, Finansijski menadžment, Finansijsko računovodstvo, Osnovi računovodstva i Računovodstvo, 18.09.2019. godine u 11 časova u 318

Ispit, dr Dejan Blagojević, dr Milica Cvetković

09. septembar 2019

Ispiti iz nastavnih predmeta kod prof. dr Dejana Blagojevića i prof. dr Milice Cvetković održaće se 17. septembra 2019. godine od 12h.

Konsultacije, dr Dejan Milivojević

07. septembar 2019

Konsultacije kod prof. dr Dejana Milivojevića biće održane 16., 17. i 18. septembra 2019. godine posle 10 časova.

Ispiti, dr Ivana Bojović

06. septembar 2019

Ispiti iz predmeta Organizaciono ponašanje, Zdravstveno vaspitanje, Metode istraživanja i naučne komunikacije, Psihologija medija i Psihologija kreativnosti se odlažu za 18. septembar 2019. godine u 10 časova u 309.

Statika konstrukcija 1, Stručne prakse I, Zaštite građevinskih objekata od požara

06. septembar 2019

Ispiti iz predmeta Statika konstrukcija 1, Stručne prakse I, Zaštite građevinskih objekata od požara, koji su zakazani za 10. septembar 2019. godine, održaće se u sredu 11. septembra 2019. godine.
Ispiti iz predmeta Statika konstrukcija 1 i Stručne prakse će se održati u 9 sati, a ispit iz nastavnog predmeta Zaštita građevinskih objekata od požara u 17 časova.

Konsultacije, dr Radomir Stojanović

06. septembar 2019

Konsultacije će se obaviti u kabinetu 204 po sledećem rasporedu:

 • ponedeljak, 09. septembar 2019. godine, 16:00-18:00h
 • utorak, 10. septembar 2019. godine, 12:30-14:30h
Termini za konsultacije za period od 16.09 do 20.09.2019. godine biće blagovremeno objavljeni na sajtu škole.

Poslovno komuniciranje

06. septembar 2019

Umesto u 14:00h ispit iz predmeta Poslovno komuniciranje počeće u 15:00h (ponedeljak, 09.09.2019. godine, slušaonica 317).

Preduzetništvo

06. septembar 2019

Umesto u 10:00 ispit iz predmeta Preduzetništvo počeće u 11:00h (utorak, 10.09.2019. godine, slušaonica 318).

Infektologija sa zdravstvenom negom

05. septembar 2019

Praktični ispit iz predmeta Infektologija sa zdravstvenom negom će se održati 10.9.2019. godine u 13h u ZC Užice, kancelarija glavne sestre ZC.

Prikaži vesti