Novosti

Stručna praksa, Tehnološko inženjerstvo

4. jun 2021

Katedra za Tehnološko inženjerstvo – Odsek Užice je u sklopu saradnje sa JKP Duboko Užice, obezbedila praksu svim studentima studijskog programa Ekološko inženjerstvo u JKP Duboko.

Uverenje o izjednačavanju diploma

28. maj 2021

Studenti koji su stekli više obrazovanje u pogledu prava koja iz njega proizilaze izjednačeni su sa stručnim nazivom koji se stiče po Zakonu o visokom obrazovanju, obima 180 ESPB bodova, prvog stepena visokog obrazovanja. Zahtev za izdavanje Uverenja može se podneti u Studentskoj službi Odseka Užice.

Test iz oblasti osnova bezbednosti na radu

18. februar 2021

Test iz oblasti osnova bezbednosti na radu za odlazak na stručnu praksu se može polagati svakog poslednjeg četvrtka u mesecu (25. februara, 25. marta, 29. aprila, 27. maja i 24. juna) u 17h u sali 302. Test se polaže samo jedanput, pre odlaska na prvu stručnu praksu. Materijal za pripremu za polaganje testa se nalazi kao teorijski deo u Dnevniku stručne prakse.

oglasna tabla

Oglasna tabla - nastavne aktivnosti

Filter

Sve vesti| Osnovne studije|Master studije|Sačuvaj podešavanje

Menadžment inovacija, Menadžment u turizmu i Marketing

16. jun 2021

Rezultati ispita iz nastavnih predmeta:

Test, stručna praksa

16. jun 2021

Rezultati polaganja testova iz teorijskih osnova bezbednosti i zdravlja na radu za odlazak na Stručnu praksu

Mehanika tla i fundiranje

16. jun 2021

Rezultati pismenog dela ispita iz nastavnog predmeta Mehanika tla i fundiranje.

Organzacija rada i Industrijski menadžment

16. jun 2021

Rezultati ispita iz nastavnih predmeta Organzacija rada i Industrijski menadžment.

Računarske mreže

15. jun 2021

Ispit iz predmeta Računarske mreže, planiran za sredu 16.06.2021. godine u 11.30 sati, zbog održavanja panel diskusije "Izazovi informacionih tehnologija - mesto i uloga Akademije Zapadna Srbija u informatičkom prostoru", se pomera za 14.00 časova, sala 302.

Specijalna računvodstva

14. jun 2021

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Specijalna računvodstva, održanog 08.06.2021. godine.

Merenje i kontrola kvaliteta

14. jun 2021

Rezultati kolokvijuma iz nastavnog predmeta Merenje i kontrola kvaliteta.

Otpornost materijala

14. jun 2021

Rezultati pismenog ispita iz nastavnog predmeta Otpornost materijala.

Rezultati, dr Momčilo Vasiljević

14. jun 2021

Rezultati iz nastavnih predmeta koje predaje prof. dr Momčilo Vasiljević:

Engleski jezik 1

12. jun 2021

Rezultati ispita iz predmeta Engleski jezik 1, koji je rađen 11.06.2021. godine, nalaze se u prilogu. Usmeni ispit i upis ocena obaviće se u ponedeljak, 14.06.2021. godine, prema sledećem rasporedu:

 • 16:00h - Računovodtvo i revizija, Zdravstvena nega
 • 17:00h: Mašinstvo, Tehnološko inženjerstvo i Menadžment i preduzetništvo
Potrebno je da u datom terminu budete ispred kabineta 316.

Strategijski menadžment

11. jun 2021

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Strategijski menadžment.

Računovodstvo malih i srednjih preduzeća

11. jun 2021

Termin za odbranu seminarskih radova iz predmeta Računovodstvo malih i srednjih preduzeća je ponedeljak 21.06.2021. godine u prostoriji 109 od 14 i 30 časova.

Matematika 2 ili Statistika

10. jun 2021

Studenti koji su položili ispit iz predmeta Matematika 2 ili Statistika preko ostvarenih predispitnih poena i žele da upišu ocenu, treba da dođu sa popunjenom prijavom i indeksom dana 15.juna u 13 časova (Matematika 2) odnosno u 13.30 časova (Statistika) u učionicu 110.
Studenti koji rade ispit iz Matematike 2 (dana 15.6.2021. u 9č, sala 302) ili Statistike (dana 15.6.2021. u 13č, sala 302) dolaze u terminu ispita sa indeksom, ispitnom prijavom i papirom A4.

C/C++

10. jun 2021

Rezultati pismenog dela ispita iz nastavnog predmeta C/C++.

Engleski jezik 1 i 2

9. jun 2021

Rezultati ispita održanog 09.06.2021. godine u 08 h nalaze se u prilogu. Usmeni ispit i upis ocena održaće se u petak, 11.06.2021. godine, prema sledećem rasporedu:

 • 10:00 h: UA (Engleski jezik 1), IN (Engleski jezik 1)
 • 13:00 h: TT (Engleski jezik 1)
 • 14:00 h: IN (Engleski jezik 2), GR (Engleski jezik 1)
U zakazanom terminu doći pred kabinet 316.

Savremene metode pripreme vode za piće

8. jun 2021

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Savremene metode pripreme vode za piće.

Matematika 1, Matematika 2, Statistika, Poslovna matematika i Stereometrija

7. jun 2021

U terminu od 14.06.2021. do 16.07.2021. godine, termini za konsultacije su sredom od 9-11h u učionici 110, za predmete:Matematika 1, Matematika 2, Statistika, Poslovna matematika i Stereometrija. U istom terminu studenti mogu odbraniti bilo koju predispitnu obavezu iz datih predmeta, ukoliko nisu stekli uslov za izlazak na ispit.

Engleski jezik 1

7. jun 2021

Studenti Informacionih tehnologija će pismeni ispit iz nastavnog predmeta Engleski jezika 1 imati 09.06.2021.godine u 08:00h u slušaonici 302.
Pismeni ispit za studente Građevinskog inženjerstva i Unutrašnje arhitekture će, umesto u slušaonici 109, biti u amfiteatru 302, 09.06.2021. godine u 08:00h.
Studenti Tehnološkog inžejerstva i Zdravstvene nege će pismeni ispit iz Engleskog jezika 1 imati 11.06.2021.godine u 12:00h u slušaonici 109.

Hemija

5. jun 2021

Rezultati drugog kolokvijuma iz nastavnog predmeta Hemija.

Termodinamika i toplotni aparati

5. jun 2021

Rezultati drugog kolokvijuma iz nastavnog predmeta Termodinamika i toplotni aparati.

Savremene metode pripreme vode za piće

5. jun 2021

Rezultati drugog kolokvijuma iz nastavnog predmeta Savremene metode pripreme vode za piće.

Specijalna računovodstva

4. jun 2021

Rezultati kolokvijuma iz nastavnog predmeta Specijalna računovodstva, rađenog 03.06.2021. godine.

Master rad

4. jun 2021

Izveštaji komisije za ocenu i odbranu master rada studenata:

Nove tehnologije i materijali

3. jun 2021

Ispit iz nastavnog predmeta Nove tehnologije i materijali na studijskom programu Menadžment i preduzetništvo održaće se u ponedeljak, 07. juna 2021. godine u 11 časova.

Zgradarstvo

3. jun 2021

Termin za polaganje ispita iz nastavnog predmeta Zgradarstvo je 08. jun 2021. godine u 16 časova.

Neurologija sa zdravstvenom negom

3. jun 2021

Polaganje praktičnog dela ispita iz nastavnog predmeta Neurologija sa zdravstvenom negom održaće se u ponedeljak, 07. juna 2021. godine u 15 časova, učionica 318.

Upravljačko računovodstvo

3. jun 2021

Rezultati drugog kolokvijuma iz nastavnog predmeta Upravljačko računovodstvo.

Upr.računovodstvo,Spec.računovodstvo i Rač.malih i srednjih preduzeća

2. jun 2021

Popravni kolokvijumi iz nastavnih predmeta Upravljačko računovodstvo (prvi), Specijalno računovodstvo (prvi i drugi) i Računovodstva malih i srednjih preduzeća (drugi), održaće se u četvrtak, 03. juna 2021. godine u slušaonici 109, sa početkom u 09:00h.

Engleski jezik 1

2. jun 2021

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik 1 po studijskim programima:

Ginekologija sa zdravstvenom negom

1. jun 2021

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Ginekologija sa zdravstvenom negom.

Upravljanje rizikom i metode procene rizika

1. jun 2021

Rezultati polaganja kolokvijuma iz predmeta Upravljanje rizikom i metode procene rizika.

Test, Stručna praksa

1. jun 2021

Rezultati polaganja testova iz teorijskih osnova bezbednosti i zdravlja na radu za odlazak na Stručnu praksu.

Računovodstvo malih i srednjih preduzeća

31. maj 2021

Popravni drugi kolokvijum iz nastavnog predmeta Računovodstvo malih i srednjih preduzeća održaće se u četvrtak, 03.06.2021. godine, u 09:00h.

Specijalna računovodstva

31. maj 2021

Rezultati popravnog prvog i drugog kolokvijuma iz nastavnog predmeta Specijalna računovodstva.

Merenje i kontrola kvaliteta

31. maj 2021

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Merenje i kontrola kvaliteta.

Upravljačko računovodstvo, Specijalna računovodstva

29. maj 2021

U četvrtak, 03.06.2021. godine sa početkom u 09:00h, održaće se:

 • Popravni prvi kolokvijum iz nastavnog predmeta Upravljačko računovodstvo
 • Popravni prvi i drugi kolokvijum iz nastavnog predmeta Specijalna računovodstva
O sali u kojoj će se isti realizovati, studenti će biti naknadno obavešteni.

Nove tehnologije i materijali

28. maj 2021

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Nove tehnologije i materijali.

Upravljanje otpadom

28. maj 2021

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Upravljanje otpadom.

Trgovinski menadžment

27. maj 2021

Finalni rezultati kolokvijuma iz predmeta Trgovinski menadžment.

Upravljačko računovodstvo

27. maj 2021

Rezultati kolokvijuma iz nastavnog predmeta Upravljačko računovodstvo.

Globalna ekonomija

27. maj 2021

Upis ispunjenih predispitnih obaveza (ostvarenih bodova) na predmetu Globalna ekonomija obaviće se u utorak, 01.06.2021. godine, u redovnom terminu nastave (u 17h u sali 109).

Otpornost materijala

27. maj 2021

Rezultati kolokvijuma iz nastavnog predmeta Otpornost materijala na studijskom programu Građevinsko inženjerstvo.

Izvori zagađenja životne i radne sredine

27. maj 2021

Rezultati kolokvijuma iz nastavnog predmeta Izvori zagađenja životne i radne sredine.

Hirurgija sa zdravstvenom negom

26. maj 2021

Popravni kolokvijum iz nastavnog predmeta Hirurgija sa zdravstvenom negom održaće se u ponedeljak, 31.06.2021.godine u 12h.

Merenje i kontrola kvaliteta, Otpornost materijala

26. maj 2021

Drugi kolokvijum iz predmeta Merenje i kontrola kvaliteta se polaže u petak, 28.05.2021. godine sa početkom u 12 časova, učionica - 109 ili 110. Svi grafički radovi iz predmeta Otpornost materijala, se predaju odmah posle obavljenog kolokvijuma.

Poslovni engleski jezik

26. maj 2021

II kolokvijum iz predmeta Poslovni engleski jezik na master studijskom programu Poslovna ekonomija i menadžment održaće se u petak, 04.06.2021. godine, u 17:00 h, u slušaonici 109.

Infektologija sa zdravstvenom negom

25. maj 2021

Rezultati kolokvijuma iz nastavnog predmeta Infektologija sa zdravstvenom negom.

Nove tehnologije i materijali

24. maj 2021

Rezultati kolokvijuma iz nastavnog predmeta Nove tehnologije i materijali.

Engleski jezik 1

24. maj 2021

II kolokvijum iz predmeta Engleski jezik 1 održaće se u ponedeljak, 31.05, prema sledećem rasporedu:

 • IN, GR, ZN, TH: 08:30 h, amfiteatar 302
 • RR, UA, MA, PM: 10:00 h, amfiteatar 302
 • TT: 11:00 h, slušaonica 318
Na kolokvijum obavezno poneti indeks.

Specijalna računovodstva

24. maj 2021

Rezultati drugog kolokvijuma iz nastavnog predmeta Specijalna računovodstva. Termini popravnih kolokvijuma iz nastavnog predmeta Specijalna računovodstva:

 • petak, 28.05.2021. godine, u 11:00h će biti organizovan popravni drugi kolokvijum, u sali 109.
 • subota, 29.05.2021. godine, u 09:00h će biti organizovan popravni prvi kolokvijum, u sali 302.

Kolokvijumi, dr Momčilo Vasiljević

24. maj 2021

Drugi kolokvijum iz predmeta Upravljačko računovodstvo održaće se u subotu, 29.05. 2021. godine u 09:00h u sali 302.
Popravni prvi kolokvijum iz predmeta Računovodstvo malih i srednjih preduzeća održaće se u petak, 28.05. 2021. godine u 11:00h u sali 109.

Matematika 2 i Statistika

24. maj 2021

Termini popravnog kolokvijuma iz nastavnih predmeta Matematika 2 i Statistika.

Primarna zdravstvena zaštita i zdravstvena nega

24. maj 2021

Kolokvijum iz nastavnog predmeta Primarna zdravstvena zaštita i zdravstvena nega održaće se u sredu, 26. maja 2021. godine od 13 do 14:30 časova, amfiteatar 302.

Ginekologija sa zdravtsvenom negom

24. maj 2021

Kolokvijum iz nastavnog predmeta Ginekologija sa zdravtsvenom negom održaće se u utorak, 25. maja 2021. godine u 13 časova, amfiteatar 302.

Specijalna računovodstva

20. maj 2021

Drugi kolokvijum iz nastavnog predmeta Specijalna računovodstva održaće se 21.05.2021. godine, u slušaonici 109, sa početkom u 11:00h.

Master rad

19. maj 2021

Izveštaj komisije za ocenu i odbranu master rada studenta, Bojane Pecikoze, broj indeksa MB07/18.

Trgovinski menadžment

19. maj 2021

Rezultati kolokvijuma iz nastavnog predmeta Trgovinski menadžment.

Infektologija sa zdravstvenom negom

18. maj 2021

Kolokvijum iz nastavnog predmeta Infektologija sa zdravstvenom negom održaće se 24. maja 2021. godine u 14h, amfiteatar 302.

Marketing

17. maj 2021

Rezultati kolokvijuma iz nastavnog predmeta Marketing.

Hirurgija sa zdravstvenom negom

17. maj 2021

Kolokvijum iz nastavnog predmeta Hirurgija sa zdravstvenom negom održaće se u ponedeljak, 24. maja 2021. godine od 14 do 15:30 časova, amfiteatar 109.

Upravljačko računovodstvo

17. maj 2021

Prvi kolokvijum iz predmeta Upravljačko računovodstvo održaće se u petak, 21.05.2021. godine u 11:00h u sali 109.

Matematika 2 i Statistika

16. maj 2021

Popravni kolokvijum iz nastavnih predmeta Matematika 2 i Statistika održaće se u sredu 26. maja 2021. godine u terminu predviđenom za vežbe. Studenti koji žele da rade popravni kolokvijum treba da se u sredu 19. maja 2021. godine u 10:15 časova prijave kod predmetnog nastavnika.
Uvid u radove sa kolokvijuma biće u sredu 19. maja 2021. godine u 10:30 časova.

Saobraćajnice

15. maj 2021

Vežbe i konsultacije iz nastavnog predmeta Saobraćajnice na studijskom programu Gradjevinsko inženjerstvo održaće se 19. maja 2021. godine, u 10 sati, učionica 317. Mole se studenti da, zbog izrade elaborata (koji je obavezan), dođu u što većem broju.
Napomena: Poneti pribor za crtanje: dva trougla i grafitnu olovku. Osim pribora, sa sobom poneti i milimetarski papir A4 formata (5-6 listova) i digitron.

Geodezija

15. maj 2021

Odbrana seminarskih radova iz nastavnog predmeta Geodezija na studijskom programu Gradjevinsko inženjerstvo održaće se 19. maja 2021. godine, u 13 sati, učionica 304.

Hirurgija sa zdravstvenom negom

14. maj 2021

Kolokvijum iz nastavnog predmeta Hirurgija sa zdravstvenom negom održaće se u ponedeljak, 24. maja 2021. godine od 14 do 15:30 časova, amfiteatar 109.

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

14. maj 2021

Dodatni termin za završavanje predispitnih obaveza za studente studijskih programa Unutrašnja arhitektura i Građevinsko inženjerstvo, na predmetu Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom, je četvrtak 03.06.2021. godine u 9h, amfiteatar 109 slobodan.

Nove tehnologije i materijali

13. maj 2021

Obaveštavaju se studenti VI semestra studijskog programa Menadžment da će se kolokvijum iz nastavnih premeta Nove tehnologije i materijali održati 17.maja 2021.god. u 11h.

Obaveštenje za studente IV semestra, Tehnološko inženjerstvo

13. maj 2021

Kolokvijum iz nastavnog predmeta Izvori zagađenja životne i radne sredine održaće se 18.05.2021.god. u 17h. Kolokvijum iz nastavnog predmeta Upravljanje otpadom održaće se 19.05.2021.god. u 16h.

Merenje i kontrola kvaliteta

13. maj 2021

Odbrana drugog seminarskog rada iz nastavnog predmeta Merenje i kontrola kvaliteta kod Zorice Lazic pomera se za sredu (26.05.21) sa početkom u 11-časova. Učionica 110 ili 109. Ostale objave ostaju nepromenjene.

Turizam i kultura, Nac.turistička geografija, Tur.regije sveta i Saob. i inf. u turizmu

12. maj 2021

Poslednji rok za dostavu seminarskih radova iz predmeta Turizam i kultura, Nacionalna turistička geografija, Turističke regije sveta i Saobraćaj i infrastruktura u turizmu je 17.05.2021. godine. Studenti su u obavezi da dostave seminarske radove do naznačenog datuma, kako bi i iste odbrane. U prilogu je spisak studenata koji nisu dostavili konačne verzije seminarskih radova ili nisu uzeli teme za izradu radova.

Poslovne finansije

12. maj 2021

Odbrana seminarskih radova iz nastavnog predmeta Poslovne finansije, održaće se prema rasporedu koji se nalazi u prilogu.

Upravljačko računovodstvo

12. maj 2021

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Upravljačko računovodstvo.

Računovodstvo malih i srednjih preduzeća

12. maj 2021

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Računovodstvo malih i srednjih preduzeća.

Instalacije u zgradama i Instalacije vodovoda i kanalizacije

12. maj 2021

Pitanja iz gradiva iz nastavnih predmeta Instalacije u zgradama (studijski program Unutrašnja arhitektura) i Instalacije vodovoda i kanalizacije (studijski program Građevinsko inženjerstvo).

Poresko planiranje

12. maj 2021

Rezulati kolokvijuma iz nastavnih predmeta Poresko planiranje.

Računovodstvo malih i srednjih preduzeća

10. maj 2021

Nadoknada vežbi i konsultacija iz predmeta Računovodstvo malih i srednjih preduzeća, za studente Master strukovnih studija, održaće se u petak 14.05.2021. godine od 16-19 časova u prostoriji 109.

Matematika 2 i Statistika

10. maj 2021

Termini kolokvijuma iz nastavnih predmeta Matematika 2 i Statistika.

Bezbednost i zdravlje na radu, Stručna praksa

08. maj 2021

Rezultati polaganja testova iz teorijskih osnova bezbednosti i zdravlja na radu za odlazak na Stručnu praksu.

C/C++

08. maj 2021

Vežbe iz predmeta C/C++ koje su po rasporedu od 11h se 10. maja pomeraju na 12h. Dinamika grupa od po 10 studenata ostaje ista kao i u prethodnim terminima.

Finansijska tržišta

06. maj 2021

Kolokvijum iz nastavnog predmeta Finansijska tržišta održaće se u ponedeljak, 17.05.2021. godine, sa početkom u 11:00h. O učionici u kojoj će se održati kolokvijum, studenti će biti naknadno obavešteni.

Finansijska tržišta

06. maj 2021

Kolokvijum iz nastavnog predmeta Finansijska tržišta održaće se u ponedeljak, 17.05.2021. godine, sa početkom u 11:00h. O učionici u kojoj će se održati kolokvijum, studenti će biti naknadno obavešteni.

Termodinamika i toplotni aparati

06. maj 2021

Rezulati kolokvijuma iz nastavnog predmeta Termodinamika i toplotni aparati.

Hemija 2

06. maj 2021

Rezulati prvog kolokvijuma iz nastavnog predmeta Hemija 2.

Hemija

06. maj 2021

Rezulati prvog kolokvijuma iz nastavnog predmeta Hemija.

Infektologija sa zdravstvenom negom

05. maj 2021

Obaveštenje studentima iz nastavnog predmeta Infektologija sa zdravstvenom negom.

Razvoj arhitekture i naselja

05. maj 2021

Obaveštavaju se studenti druge godine studijske grupe Unutrašnja arhitektura da ce kolokvijum iz predmeta Razvoj arhitekture i naselja biti održan u petak 14.5.2021. godine u 10h, u učionici broj 318.

Istorija umetnosti

05. maj 2021

Obaveštavaju se studenti prve godine studijske grupe Unutrašnja arhitektura da će kolokvijum iz predmeta Istorija umetnosti biti održan u sredu 12.5.2021. godine u 10h, u učionici broj 205.

Merenje i kontrola kvaliteta, Otpornost materijala

05. maj 2021

Drugi kolokvijum iz nastavnog predmeta Merenje i kontrola kvaliteta se polaže u petak ( 28.05.2021 ) sa početkom u 12 časova, učionica 109 ili 110. Isti dan će biti da se preda i brani drugi seminarski rad kao i grafički radovi iz nastavnog predmeta Otpornost materijala, odmah posle obavljenog kolokvijuma.

Specijalna računovodstva

29. april 2021

Drugi kolokvijum iz nastavnog predmeta Specijalna računovodstva održaće se u petak 21.05.2021. godine, u 11:00h. Studenti će naknadno biti obavešteni o sali u kojoj će se kolokvijum održati.

Poslovni engleski jezik

28. april 2021

Spisak studenata koji su položili I kolokvijum iz predmeta Poslovni engleski jezik nalazi se u prilogu. Popravni kolokvijum će se održati 10.05.2021. godine, u 17:15, u slušaonici 109.

Specijalna računovodstva

28. april 2021

Prvi kolokvijum iz nastavnog predmeta Specijalna računovodstva održaće se u subotu, 08.05. 2021. godine u 09:00h u sali 109.

Trgovinski menadžment

27. april 2021

Kolokvijum iz predmeta Trgovinski menadžment biće održan u utorak, 11.05. ili 18.05.2021. godine (student dolazi u jednom od ova dva termina koji mu odgovara), u redovnom terminu vežbi (u 13h u sali 318). Student, koji nije u mogućnosti da radi kolokvijum, može izaći na ispit i bez položenog kolokvijuma.

Kolokvijumi, dr Momčilo Vasiljević

27. april 2021

Termin polaganja popravnih kolokvijuma:

 • Prvi kolokvijum iz predmeta Upravljačko računovodstvo održaće se u subotu, 08.05. 2021. godine u 09:00h u sali 109.
 • Prvi kolokvijum iz predmeta Računovodstvo malih i srednjih preduzeća održaće se u subotu, 08.05. 2021. godine u 09:00h u sali 109

Menadžment inovacija

27. april 2021

Raspored odbrane referata/seminarskih radova iz nastavnog predmeta Menadžment inovacija prema rasporedu koji se nalazi u prilogu.

Otpornost materijala

26. april 2021

Drugi grafički rad iz predmeta Otpornost materijala na mašinskom odseku poslati na mejl(klikni) do 30.04.2021. godine.

Matematika 2 i Statistika

23. april 2021

Termini kolokvijuma iz nastavnih predmeta Matematika 2 i Statistika.

Savremene metode pripreme vode za piće

23. april 2021

Rezultati polaganja kolokvijuma iz predmeta Savremene metode pripreme vode za piće.

Kolokvijumi, dr Zorica Tanasković

22. april 2021

Rezultati kolokvijuma iz nastavnih predmeta koje predaje prof. dr Zorica Tanasković.

Upravljanje otpadom

22. april 2021

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Upravljanje otpadom.

Instalacije vodovoda i kanalizacije

22. april 2021

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Instalacije vodovoda i kanalizacije.

Upravljačko računovodstvo

22. april 2021

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Upravljačko računovodstvo.

Izvori zagađenja životne i radne sredine

21. april 2021

Rezultati polaganja kolokvijuma iz predmeta Izvori zagađenja životne i radne sredine.

Prikaži vesti