InformaCIONE TEHNOLOGIJE

Informacione tehnologije :: Video prezentacija programa

Svrha studijskog programa

Svrha studijskog programa Informacione tehnologije je obrazovanje inženjera za informacione sisteme, multimediju i digitalnu televiziju. Završetkom studija inženjeri informacionih tehnologija koriste stečena znanja i uz timski rad sa stručnjacima iz drugih oblasti mogu uspešno rešavati najsloženije probleme multidisciplinarnog karaktera. Generalno gledano, svrha studijskog programa jeste razvoj društva baziranog na obrazovanju neophodnih kadrova iz informacionih tehnologija, po ugledu na znanja informacionog društva u zemljama razvijenog sveta.

Svrha modula M1: Informacioni sistemi

Osnovna svrha studijskog modula Informacioni sistemi jeste obrazovanje inženjera za razumevanje svih poslova oko projektovanja i održavanja računarskih sistema i računarskih mreža. Poslovi koje će student znati da radi su programer poslovnih aplikacija, administrator i organizator baza podataka, projektant, programer i administrator informacionih sistema.

Pored toga, svrha modula je i sticanje znanja za korišćenje hardvera i softvera iz oblasti multimedijalnih tehnologija sa posebnim akcentom na aplikacije zasnovane na web platformi u cilju integracije klasičnih i modernih medija.

Koncept ovog modula objedinjuje znanja iz preduzetništva, marketinga i trgovine, finansija i bankarstva, sa znanjima iz softverskog inženjeringa, računarskih mreža i baza podataka, čime se više dosadašnjih uloga u preduzećima spaja u jednu.

Svrha modula M2: Multimedija i digitalna televizija

Svrha modula Multimedija i digitalna televizija u okviru studijskog programa Informacione tehnologije je obrazovanje studenata za prepoznatljive i jasne informatičke profesije i zanimanja koja su osnovna stručna radna snaga u budućim televizijskim kućama sa digitalnim HD emitovanjem programa i kućama koje se bave multimedijalnom produkcijom u svim oblicima. Svrha je obezbediti kvalitetne stručnjake u oblasti multimedije i digitalne HD televizije, koji su inače deficitarni kadar na tržištu rada, i sa znanjem koje poseduju mogu se uključiti u praktični rad i stvaranje multimedijalnih digitalnih medija.

Prema tome, svrha studijskog modula Multimedija i digitalna televizija na studijskom programu Informacione tehnologije je podizanje opšteg nivoa informatičkog kapaciteta društva u celini kroz formiranje informatičkih kadrova sa aplikativnim znanjima u oblastima multimedije i digitalne televizije.

Pored sticanja znanja iz domena multimedijalnog računarstva, studijski modul Multimedija i digitalna televizija treba da postavi visokokvalitetnu bazu za dalje usavršavanje i obrazovanje, posebno kroz specijalističke studije na Visokoj poslovno- tehničkoj školi ali i na svakoj drugoj obrazovnoj instituciji koja školuje kadrove iz oblasti multimedije i digitalne televizije.

Ciljevi studijskog programa

Studijski program Informacione tehnologije ima za cilj prenošenje naučnih, stručnih i praktičnih znanja i veština iz oblasti informacionih tehnologija. Studenti su osposobljeni za projektovanje i za razvijanje informatičkih, multimedijalnih, naročito web zasnovanih tehnologija. Na taj način se podstiče razvoj struke i unapređenja stvaralaštva u ovoj oblasti. Konkretizacija cilja je formiranje IT kadrova koji lako mogu pronaći svoje mesto u mozaiku kompleksne strukture trećeg talasa informatičkog doba.

Cilj modula Informacioni sistemi

Osim osnovnih znanja iz matematike i elektrotehnike, studenti su osposobljeni za rad iz područja programiranja, baza podataka, informacionih sistema, operativnih sistema, alata za grafički dizajn, komunikacionih i računarskih mreža, inteligentnih sistema, softverskog inženjerstva, računarskog projektovanja, multimedijalnih tehnologija, informaciono-upravljačkih sistema, internet tehnologija i matematičkog modeliranja. Integrisana znanja poslovne ekonomije i informaciono-komunikacionih tehnologija čine ga osposobljenim i za ostale složenije poslove u poslovnim sistemima i javnom sektoru. Dosadašnja iskustva pokazuju da se najbolji poslovni rezultat postiže integracijom znanja i veština iz poslovne ekonomije i znanja i veština u kreiranju, eksploataciji i unapređenju poslovno-informacionih i komunikacionih tehnologija.

Cilj modula Multimedija i digitalna televizija

Digitalni mediji uključujući sve pojavne oblike su tehnološka i naučna oblast koja se razvija tempom do sada nezabeleženim u sveukupnoj ljudskoj istoriji. Brži razvoj multimedije zahteva visok nivo stručnih znanja i time visoke zahteve kod obrazovanja budućih stručnjaka.

U skladu sa prethodnim odrednicama, cilj studijskog modula Multimedija i digitalna televizija podrazumeva osposobljavanje kadrova za širok spektar informatičkih i estetskih kompetencija iz domena upotrebe savremene opreme i softvera koji se koriste u produkciji multimedije i digitalne televizije. Pored osnovnih znanja koja se stiču iz elektrotehnike sa elektronikom, računarske tehnike, baza podataka, računarskih mreža, operativnih sistema, izučavanjem multimedijalnih sistema, grafičkog dizajna, digitalne i HD televizije, televizijske produkcije, audio i video tehnologije, web dizajna, likovne forme, scenografije, multimedijalne tehnologije, internet tehnologije, psihologije medija, oblika medijskog izražavanja,matematičkog modeliranja i softverske obrade multimedijalnih podataka, studenti se osposobljavaju za uspešan rad u svim oblastima multimedije i digitalne televizije.

Kompetencije diplomiranih studenata

Savladavanjem studijskog Modula 1: Informacioni sistemi, student stiče sledeće specifične sposobnosti i kompetencije:

 • instalacija, korišćenje i održavanje personalnih računara
 • korišćenje odgovarajućih programskih alata
 • programiranje u proceduralnom i logičkom (neproceduralnom), strukturiranom i objektno orijentisanom programskom okruženju
 • razumevanje principa, izrada i održavanje manjih baza podataka
 • dizajniranje i održavanje Internet prezentacija
 • razumevanje funkcionisanja i primena računarskih mreža
 • razumevanje funkcionisanja, instalacija i rad sa operativnim sistemima
 • oblici i primene elektronskog poslovanja
 • razumevanje dostignuća veštačke inteligencije i korišćenje ekspertnih sistema
 • razumevanje i primena sigurnosnih mera za zaštitu računarskih sistema
 • izrada i primena multimedijalnih sadržaja
 • za upotrebu različitih opštih informatičkih znanja, tehnika, metoda i postupaka, kojima je teorijski i praktično ovladao u toku studija za rad u realnom informatičkom okruženju
 • za individualni i za timski rad
 • za korišćenje informatičke logike, stečene, u toku studiranja, kroz rešavanje problema iz različitih sfera poslovanja
 • za povezivanje znanja iz više oblasti u cilju multidisciplinarnog pristupa u rešavanju određenih klasa informatičkih zadataka

Savladavanjem studijskog Modula 2: Multimedija i digitalna televizija, student stiče sledeće opšte sposobnosti:

 • Za upotrebu različitih opštih informatičkih znanja, tehnika, metoda i postupaka kojima je teorijski i praktično ovladao u toku studija za rad u realnom informatičkom okruženju
 • Za individualni i timski rad
 • Za korišćenje fizičke i audio prostorne logike, estetskih vrednosti, sklada audio i vizuelnih senzibiliteta i normi
 • Za upotrebu znanja iz oblasti grafičkog dizajna, dizajna zvuka i dizajna video materijala u realizaciji multimedijalnih izdanja i materijala
 • Za poznavanja važećih normativa iz oblasti estetike, etike i opštih kulturoloških vrednosti neophodih u produkciji javnih multimedijalnih materijala
 • Za uspešnu integraciju i sklad svih elemenata koji učestvuju u produkciji multimedijalnih izdanja
 • Za upotrebu različitih opštih informatičkih znanja, tehnika, metoda i postupaka, kojima je teorijski i praktično ovladao u toku studija za rad u realnom informatičkom okruženju
 • Za individualni i za timski rad
 • Za korišćnje informatičke logike, stečene studiranjem kroz rešavanje problema iz različitih sfera poslovanja
 • Za povezivanje znanja iz više oblasti u cilju multidisciplinarnog pristupa u rešavanju određenih klasa informatičkih zadaaka
 • Za poznavanje mađunarodnih i nacionalnih standarda u oblasti zaštite, bezbednosti i zdravlja na radu

Stečeni stručni naziv:

Strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva - za informacione tehnologije, informacioni sistemi

Strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva - za informacione tehnologije, multimedija i digitalna televizija