Studentska služba

Šef službe

Miroslav Drašković, dipl. pravnik

Referenti za studentska pitanja

  • Gordana Tasić
  • Ana Đokić

Rad sa strankama

Svakim radnim danom od 11:00 - 14:00 časova

Kontakt telefoni

  • +381-31-525-802

Kontakt e-mail