Članovi saveta Škole

Iz reda nastavnika

 • dr Nataša Ćirović - predsednik Saveta
 • mr Slobodan Petrović - zamenik predsednika Saveta
 • dr Ljiljana Trumbulović
 • dr Boško Furtula
 • dr Snežana Aksentijević
 • mr Jelena Markićević
 • mr Biljana Đuričić
 • mr Slobodanka Marković
 • Nenad Milutinović

Iz reda nenastavnog osoblja

Iz reda studenata

 • Mladen Ćurdić
 • Tamara Komlenović
 • Jelena Papić