Turizam

Raspored predmeta Modul - Menadžment turističke destinacije

R.br. Naziv predmeta Sem. Obavezan/ izborni Broj časova ESPB
PRVA GODINA
1. Menadžment turističke destinacije 1 O 3+3 7
2. Finansijski menadžment 1 O 2+2 6
3. Marketing menadžment turističke destinacije 1 O 2+2 6
4. Izborni blok 1        
4.1. Tipologija turističkih destinacija 1 I 3+3 6
4.2. Integrisani menadžment sistem u turizmu 1 I 3+3 6
5. Savremeni oblici turizma 2 O 3+3 7
6. Menadžment ljudskih resursa 2 O 2+2 6
7. Metodologija izrade specijalističkog rada 2 O 2+2 6
8. Izborni blok 2        
8.1. Menadžment komplementarnih delatnosti u turizmu 2 I 3+3 6
8.2. Poslovni engleski u turizmu 2 I 3+3 6
8. Stručna praksa (75 časova) 2 O 2
9. Specijalistički rad 2 O 8
Ukupni časova aktivne nastave 20+20
Ukupno ESPB 60

Raspored predmeta Modul - Ekoturizam

R.br. Naziv predmeta Sem. Obavezan/ izborni Broj časova ESPB
PRVA GODINA
1. Ekoturizam 1 O 3+3 7
2. Integrisani menadžment sistem u turizmu 1 O 3+3 6
3. Upravljanje projektima 1 O 2+2 6
4. Izborni blok 1        
4.1. Opasne meterije i otpad 1 I 3+3 6
4.2. Tipologija turističkih destinacija 1 I 3+3 6
4.3. Marketing menadžment turističke destnacije 1 I 2+2 6
4.4. Finansijski menadžment 1 I 2+2 6
5. Savremeni oblici turizma 2 O 3+3 7
6. Metode analize zagađujućih materija 2 O 2+2 6
7. Metodologija izrade specijalističkog rada 2 O 2+2 6
8. Izborni blok 2        
8.1. Menadžment komplementarnih delatnosti u turizmu 2 I 3+3 6
8.2. Menadžment ljudskih resursa 2 I 2+2 6
8.3. Obnovljivi izvori energije 2 I 3+3 6
8.4. Upravljanje rizikom i metode procene rizika 2 I 3+3 5
8. Stručna praksa (75 časova) 2 O 2
9. Specijalistički rad 2 O 8
Ukupni časova aktivne nastave 21+21
Ukupno ESPB 60