Pravna služba

Diplomirani pravnik za pravne, kadrovske i administrativne poslove

Marina Šumarević, dipl. pravnik

Mirjana Selaković, dipl. pravnik

Kontakt telefon, direktan

  • +381-31-510-169

Kontakt telefoni, centrala

  • +381-31-512-013
  • +381-31-512-789
  • +381-31-513-385

Rad sa strankama

Svakim radnim danom od 11:00 - 14:00 časova