Računovodstvo i revizija

Raspored predmeta

R.br. Naziv predmeta Sem. Obavezan/ izborni Broj časova ESPB
PRVA GODINA
1. Metode istraživanja i nauče komunikacije 1 Obavezan 2+2 6
2. Interna revizija 1 Obavezan 3+3 7
3. Finansijski menadžment 1 Obavezan 3+3 7
4. Predmet izbornog bloka 1        
4.1. Upravljanje projektima 1 Izborni 3+2 6
4.2 Organizaciono ponašanje 1 Izborni 3+2 6
5. Poresko planiranje 2 Obavezan 2+3 6
6. Ekonomija socijalnog sektora 2 Obavezan 2+2 6
7. Računovodstvo malih i srednjih preduzeća 2 Izborni 3+3 7
8. Predmet izbornog bloka 2
8.1. Marketing usluga 2 Izborni 3+2 6
8.2. Organizacija poslovnih sistema 2 Izborni 3+2 6
9. Stručna praksa 2 Obavezan 8 2
10. Specijalistički rad 2 Obavezan 7
Ukupni časova aktivne nastave 21+20
Ukupno ESPB 60