letnji semestar Školske 2019/20 godine.

Prezime i ime Dan Vreme Kabinet
Aksentijević dr Snežana

ponedeljak

13:00-15:00

202
Arsović Dragoslav

sreda

11:00-13:00

206B
Bojović dr Ivana

četvrtak

14:00-16:00

309
Ćirović dr Ivana

ponedeljak

četvrtak

11.00-12.00

12.00-13.00

206

Ćirović dr Nataša

sreda

11.00-13.00

315
Diković dr Ljubica

četvrtak

09:00-11:00

203
Dimitrijević mr Aleksandar

četvrtak

09:00-11:00

013A
Đuričić mr Biljana

utorak

13:00-15:00

204
Đuričić dr Đorđe

ponedeljak 

11:00-13:00

206/014
Furtula dr Boško

četvrtak 

12:00-14:00

206A
Ivković mr Nebojša

ponedeljak

13:00-15:00

203
Jordović-Pavlović Miroslava

četvrtak

11:00-13:00

315
Lazić Gordana

sreda

12:00-13:00

309
Marinković Ivana

ponedeljak

13:00-15:00

316
Marinković dr Tatjana

utorak

11:00-13:00

309
Marjanović dr Vesna

sreda

13:00-15:00

315
Markićević mr Jelena sreda 11:00-13:00 206B
Marković mr Slobodanka

utorak

14:00-16:00

306
Mićić mr Dragiša

petak

10:00-12:00

110
Milivojević dr Dejan

utorak

11:00-13:00

206A
Milivojević dr Milovan

četvrtak

10:00-12:00

203
Milutinović Nenad, MSc

četvrtak 

11:00-13:00

209
Novaković Kostić dr Radmila

ponedeljak 

13:00-15:00

108
Petrović mr Slobodan

četvrtak

09:00-11:00

209
Murić Milorad

ponedeljak

četvrtak

12:00-13:00

12:00-13:00

307
Sagić dr Zorica

ponedeljak

11:00-13:00

309A
Stojadinović Jovanović dr Sandra

utorak

14:30-16:30

309
Stojanović dr Radomir

utorak

11:30-13:30

204
Tanasković dr Zorica sreda 09:00-11:00 203A
Tanović dr Ljubodrag petak 08:00-10:00 209
Terzić dr Svetlana

sreda

10:00-12:00

203A
Trumbulović dr Ljiljana

sreda

09:00-11:00

309A
Vasiljević dr Momčilo

utorak

13:00-15:00

204
Vasović dr Vesna

petak

13:00-15:00 202