informatika

Plan i program

Informacione tehnologije

RB Naziv predmeta Prvi semestar Drugi semestar ESPB
1 Metode istraživanja i naučne komunikacije 2+2   6
2 Algoritmi i diskretna matematika 2+2   6
3 Veštačka inteligencija 3+3   6
Predmeti izbornog bloka 1 (4,5)
4.1 Industrijski računari 3+3   6
4.2 Proizvodno informacioni sistemi 3+3   6
5 Informatička metodologija istraživačkog rada   3+3 6
6 Optimizacija procesa   2+2 6
Predmeti izbornog bloka 2 (8,9)
7.1 WEB programiranje   3+3 6
7.2 Merenja i digitalna akvizicija podataka   3+3 6
8 Programski alati   2+2 6
9 Stručna praksa   2
10 Završni rad   10
  Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 600 Ukupno ESPB Σ60