contact

Kontakt

E-mail kontakti

Sekretarijat
Studentska služba

Podaci o školi

Pun naziv ustanove: Visoka škola strukovnih studija Užice
Adresa: Trg Svetog Save 34
Telefon 1: +381 31-512-013;
Telefon 2: +381 31-512-789;
Telefon 3: +381 31-513-385
Žiro račun škole: 840-1147666-48
PIB: SR101623886

Direktni telefoni

Sekretar 031/510-169
Računovodstvo 031/525-801
Studentska služba 031/525-802

Gde se nalazi Visoka škola strukovnih studija Užice