Spisak tema - Specijalističke studije

Odsek Nastavnik Predmet Naslov teme
IZŽS dr Vesna Vasović Metode istraživanja Metodološki pristup problemu aero zagađenja grada Užica
IZŽS dr Vesna Vasović Metode istraživanja Uloga hipoteza u naučnom istraživanju
BZR dr Miloje Ćetković Buka i vibracije Merenje i ocena buke na radnom mestu
BZR dr Miloje Ćetković Buka i vibracije Uticaj buke i vibracija na radno mesto i poremećaj uslova rada
IZŽS dr Miloje Ćetković Obnovljivi izvori energije Obnovljivi izvori energije u Zapadnoj Srbiji i turistički razvoj ovog kraja
IZŽS dr Miloje Ćetković Obnovljivi izvori energije Hidroenergetski potencijal Zapadne Srbije i mogućnost izgradnje mini i mikro-elektrana
BZR dr Damnjan Radosavljević Postrojenja i instalacije pod pritiskom Mere zaštite pri radu postrojenja pod pritiskom i proračun čvrstoće posude pod pritiskom
BZR dr Damnjan Radosavljević Postrojenja i instalacije pod pritiskom Primer proračuna sudova i instalacija pod pritiskom
BZR dr Damnjan Radosavljević Postrojenja i instalacije pod pritiskom Merna i sigurnosna armatura posuda i instalacija pod pritiskom
BZR dr Damnjan Radosavljević Postrojenja i instalacije pod pritiskom Probna ispitivanja armature i instalacija pod pritiskom
BZR dr Damnjan Radosavljević Postrojenja i instalacije pod pritiskom Parni kotlovi kao postrojenja pod pritiskom
BZR mr Dejan Milivojević Osnove ekološkog građenja Mere zaštite prilikom izvođenja, eksploatacije i održavanja kuća od drveta
BZR mr Dejan Milivojević Osnove ekološkog građenja Sprovođenje mera ekološke zaštite na gradilištu
BZR mr Jelena Markićević Zaštita građevinskih objekata od požara Glavni projekat zaštite od požara višeporodičnog stambenog objekta
BZR mr Jelena Markićević Zaštita građevinskih objekata od požara Glavni projekat zaštite od požara industrijskog objekta-proizvodne hale
BZR dr Milovan Milivojević Informatička metodologija istraživačkog rada Matematički model aerozagađenja i uticaja na zdravlje
BZR dr Milovan Milivojević Informatička metodologija istraživačkog rada Primena teorije eksperimenata u optimizaciji mikroklime radnog mesta
IZŽS dr Milovan Milivojević Informatička metodologija istraživačkog rada Matematički model aerozagađenja i uticaja na zdravlje
IZŽS dr Milovan Milivojević Informatička metodologija istraživačkog rada Primena teorije eksperimenata u optimizaciji mikroklime radnog mesta
BZR dr Vidoje Milovanović Nejonizujuće zračenje Elektromagnetna zračenja dalekovoda
BZR dr Vidoje Milovanović Nejonizujuće zračenje Elektromagnetna zračenja transformatorskih stanica
IZŽS dr Vidoje Milovanović Nejonizujuće zračenje Elektromagnetna zračenja dalekovoda
IZŽS dr Vidoje Milovanović Nejonizujuće zračenje Elektromagnetna zračenja transformatorskih stanica
IZŽS Snežana Aksentijević Analiza, kontrola i zaštita zemljišta Teški metali u zemljištu
IZŽS Snežana Aksentijević Analiza, kontrola i zaštita zemljišta Određivanje K, N i P u zemljištu
IZŽS dr Vesna Marjanović Priprema vode za piće i industriju Primena reverzne osmoze u pripremi vode
IZŽS dr Vesna Marjanović Priprema vode za piće i industriju Proučavanje faktora koji utiču na proces koagulacije i flokulacije
IZŽS dr Vesna Marjanović Priprema vode za piće i industriju Hemijska dezinfekcija u procesu pripreme vode za piće
IZŽS dr Vesna Marjanović Priprema vode za piće i industriju Izdvajanje mineralnih sastojaka iz vode
IZŽS dr Vesna Marjanović Priprema vode za piće i industriju Kvalitet flaširane vode
IZŽS Mr Nebojša Ivković Informatička metodologija israživačkog rada Razvoj sistema za automatski monitoring zagadjivača vazduha putem mobilnih mernih stanica
IZŽS Mr Nebojša Ivković Informatička metodologija israživačkog rada Razvoj sistema za automatsku regulaciju koncentracije zagadjivača vazduha podržano računarom
BZR Mr Nebojša Ivković Informatička metodologija israživačkog rada Statistička analiza uzroka povređivinja na radu u cilju preventivnog delovanja na smanjenje broja povreda
BZR Mr Nebojša Ivković Informatička metodologija israživačkog rada Analiza uticaja pojedinih mera bezbednosti na radu na broj povreda po raznim uzrocima povređivanja
GR Mr Nebojša Ivković Informatička metodologija israživačkog rada Matematičko modeliranje karakteristika betona
GR Mr Nebojša Ivković Informatička metodologija israživačkog rada Tehno-ekonomska optimizacija karakteristika betona
PM Mr Nebojša Ivković Informatička metodologija israživačkog rada Primena statističke analize u cilju optimizacije troskova proizvodnje
PM Mr Nebojša Ivković Informatička metodologija israživačkog rada Matematičko modeliranje troškova u poslovnim sistemima u zavisnosti od uticajnih parametara
MA Mr Nebojša Ivković Informatička metodologija israživačkog rada Višefaktorno matematičko modeliranje tehnoloških procesa
MA Mr Nebojša Ivković Informatička metodologija israživačkog rada Tehno-ekonomska optimizacija tehnoloških procesa
MA dr Milovan Milivojević Računarom integrisana proizvodnja CAD - Parametarsko projektovanje
MA dr Milovan Milivojević Računarom integrisana proizvodnja Metodi kontrolnih karata - softverska podrska za CIQ
MA dr Milovan Milivojević Računarom integrisana proizvodnja Slobodna tema
MA dr Milovan Milivojević Računarom integrisana proizvodnja Slobodna tema
MA dr Milovan Milivojević Računarom integrisana proizvodnja Slobodna tema
MA dr Milovan Milivojević Informatička metodologija istraživačkog rada Statističko upravljanje kvalitetom – metod krivih rasporeda frekvencija
MA dr Milovan Milivojević Informatička metodologija istraživačkog rada Regresiona analiza funkcija obradljivosti čelika.
GR dr Boško Furtula Projektovanje i građenje AB konstrukcija Primena geotehničkih sidara kod zaštite građevinske jame
GR dr Boško Furtula Projektovanje i građenje AB konstrukcija Uporena analiza jednog montažnog mosta i mosta livenog na licu mesta
GR dr Boško Furtula Projektovanje i građenje AB konstrukcija Ekonomski pokazatelji raznih sistema međuspratnih tavanica
GR dr Boško Furtula Projektovanje i građenje AB konstrukcija Primer proračuna montažne AB hale
GR dr Boško Furtula Projektovanje i građenje AB konstrukcija Projekat montažnog AB mosta za drumski saobraćaj
GR dr Damnjan Radosavljević Postrojenja i instalacije pod pritiskom Mere zastite pri radu postrojenja pod pritiskom i proračun čvrstoće posude pod pritiskom
GR dr Damnjan Radosavljević Postrojenja i instalacije pod pritiskom Primer proračuna sudova i instalacija pod pritiskom
GR dr Damnjan Radosavljević Postrojenja i instalacije pod pritiskom Merna i sugurnosna armatura posuda i instalacija pod pritiskom
GR dr Damnjan Radosavljević Postrojenja i instalacije pod pritiskom Probna ispitivanja armature i instalacija pod pritiskom
GR dr Damnjan Radosavljević Postrojenja i instalacije pod pritiskom Parni kotlovi kao postrojenja pod pritiskom
GR dr Damnjan Radosavljević Klimatizacija i ventilacija u garđevinarstvu Primena klimatizacije i ventilacije kod velikih zgrada.
GR dr Damnjan Radosavljević Klimatizacija i ventilacija u garđevinarstvu Energetska efikasnost u sistemima grejanja, hladenja i ventilacije.
GR dr Damnjan Radosavljević Klimatizacija i ventilacija u garđevinarstvu Termički konfor kod klimatizacije i ventilacije u građevinarstvu
GR dr Damnjan Radosavljević Klimatizacija i ventilacija u garđevinarstvu Primer proračuna klimatizacije i ventilacije u građevinarstvu
GR dr Damnjan Radosavljević Klimatizacija i ventilacija u garđevinarstvu Ventilatorski zahtevi kod ventilacije u građevinarstvu
GR Mr Dejan Milivojević Osnove ekološkog građenja Rekonstrukcija postojećeg fonda sa aspekta ekološkog građenja i energetske efikasnosti
Studije slučaja
GR Mr Dejan Milivojević Osnove ekološkog građenja Studija izvodljivosti i implementacija principa , odnosno sistema bioklimatske tehnologije na tri tipa lokacije
Studija slučaja:
  • Planinska oblast
  • Kontinentalna oblast
  • Primorska oblast
GR Mr Dejan Milivojević Osnove ekološkog građenja Studija izvodljivosti i implementacija principa , odnosno sistema bioklimatske
Studija mera za postizanje preporučene energetske efikasnosti , evaulacija o očekivanim rezultatima intervencija , odnosno benefitima. Studija slučaja
PM mr Zorica Tanasković Menadžment ljudskih resursa Obučavanje i permanentno obrazovanje u okviru poslovnih sistema
PM mr Zorica Tanasković Menadžment ljudskih resursa Ocenjivanje performansi zaposlenih u okviru jednog poslovnog sistema
PM mr Biljana Đuričić Finansijski menadžment Analiza finansijskih pokazatelja preduzeća/banke (konkretan primer)
PM mr Biljana Đuričić Finansijski menadžment Finansijsko upravljanje potraživanjem od kupaca (konkretan primer)
PM mr Nebojša Ivković Informatičke metodologije specijalističkog rada Primena statističke analize u cilju optimizacije troškova u poslovnim sistemima
PM mr Nebojša Ivković Informatičke metodologije specijalističkog rada Matematičko modeliranje troškova u poslovnim sistemima u zavisnosti od uticajnih faktora
TT mr Zorica Tanasković Menadžment ljudskih resursa Motivacija zaposlenih u uslužnim preduzećima
TT mr Zorica Tanasković Menadžment ljudskih resursa Ocenjivanje performansi zaposlenih u uslužnim preduzećima
TT mr Zorica Tanasković Menadžment ljudskih resursa Slobodna tema
TT mr Zorica Tanasković Menadžment ljudskih resursa Slobodna tema
TT mr Zorica Tanasković Menadžment ljudskih resursa Slobodna tema
TT mr Biljana Đuričić Fnansijski menadžment Sistemi upravljanja zalihama u hotelima
TT mr Biljana Đuričić Fnansijski menadžment Kalkulacija cena usluga u turističkim agencijama
TT mr Biljana Đuričić Fnansijski menadžment Slobodna tema
TT mr Biljana Đuričić Fnansijski menadžment Slobodna tema
TT mr Biljana Đuričić Fnansijski menadžment Slobodna tema
TT dr Zorica Sagić Marketing menadžment turističke destinacije Analiza faktora relevantnih za upravljanje marketingom turističke destinacije
TT dr Zorica Sagić Marketing menadžment turističke destinacije Strategijski planiranje turističke destinacije
TT dr Zorica Sagić Marketing menadžment turističke destinacije Slobodna tema
TT dr Zorica Sagić Marketing menadžment turističke destinacije Slobodna tema
TT dr Zorica Sagić Marketing menadžment turističke destinacije Slobodna tema
TT dr Ivana Ćirović Tipologija turističkih destinacija Arhitektonska analiza postojećeg turističkog naselja i predlog daljeg prostorno-programskog razvoja celine
TT dr Ivana Ćirović Tipologija turističkih destinacija Arhitektonska analiza postojećeg apartmanskog naselja i predlog daljeg prostorno-programskog razvoja celine
TT dr Ivana Ćirović Tipologija turističkih destinacija Arhitektonska analiza postojećeg etno sela i predlog daljeg prostorno-programskog razvoja celine
TT dr Ivana Ćirović Tipologija turističkih destinacija Arhitektonska analiza postojećeg seoskog turističkog domaćinstva i predlog daljeg prostorno-programsko
BZR mr Dragomir Aćimović Proizvodni procesi i sistemi zaštite Primer primene sistema zaštite u industriji
BZR mr Dragomir Aćimović Proizvodni procesi i sistemi zaštite Primer primene sistema zaštite u javnim ustanovama
BZR mr Dragomir Aćimović Proizvodni procesi i sistemi zaštite Primer primene sistema zaštite u poslovnim objektima i ustanovama
BZR mr Dragomir Aćimović Proizvodni procesi i sistemi zaštite Primena zakonske regulative u oblasti bezbednosti i zaštite na radu
BZR mr Dragomir Aćimović Proizvodni procesi i sistemi zaštite Analiza potreba i obaveza primene zakonske regulative, zaštitene opreme i permanentne obuke u oblasti bezbednosti i zaštite na radu
MA mr Dragomir Aćimović Sistemi klimatizacije, grejanja, hlađenja i ventilacije Primer proračuna instalacija klimatizacije i ventilacije
MA mr Dragomir Aćimović Sistemi klimatizacije, grejanja, hlađenja i ventilacije Primer proračuna instalacija grejanja
MA mr Dragomir Aćimović Sistemi klimatizacije, grejanja, hlađenja i ventilacije Primer proračuna instalacija hlađenja
MA mr Dragomir Aćimović Sistemi klimatizacije, grejanja, hlađenja i ventilacije Primena sistema klimatizacije grejanja, hlađenja i ventialcije u industriji
MA mr Dragomir Aćimović Sistemi klimatizacije, grejanja, hlađenja i ventilacije Primena sistema klimatizacije grejanja, hlađenja i ventialcije u poslovnim i stambenim objektima
MA mr Dragomir Aćimović Sušare Primer proračuna tunelskih sušara
MA mr Dragomir Aćimović Sušare Primer proračuna komornih sušara
MA mr Dragomir Aćimović Sušare Primer proračuna trakastih sušara
MA mr Dragomir Aćimović Sušare Primena procesa sušenja za sušenje bioloških materijala
MA mr Dragomir Aćimović Sušare Procesi sušenja sa različitim izvorima toplote
MA mr Slobodan Petrović Projektovanje proizvoda Analiza procesa projektovanja konkretnog proizvoda
MA mr Slobodan Petrović Projektovanje proizvoda Projektovanje alata za obradu deformisanjem
MA mr Slobodan Petrović Projektovanje proizvoda Projektovanje alata za injekciono brizganje
MA mr Slobodan Petrović Projektovanje proizvoda Slobodna tema
MA mr Slobodan Petrović Održavanje mašina i opreme Analiza održavanja tehničkog sistema – prednosti i mane
MA mr Slobodan Petrović Održavanje mašina i opreme Ispitivanje pouzdanosti tehničkog sistema
MA mr Slobodan Petrović Održavanje mašina i opreme Informacioni sistem službe održavanja
MA mr Slobodan Petrović Održavanje mašina i opreme Slobodna tema
TT dr Radmila Novaković-Kostić Savremeni oblici turizma Kulturni turizam
TT dr Radmila Novaković-Kostić Savremeni oblici turizma Verski turizam
TT dr Radmila Novaković-Kostić Savremeni oblici turizma Sportsko-rekreativni turizam
TT dr Radmila Novaković-Kostić Savremeni oblici turizma Gastro-enološki turizam
TT dr Radmila Novaković-Kostić Savremeni oblici turizma Gradski turizam (city break)
TT dr Radmila Novaković-Kostić Menadžment komplementarnih delatnosti u turizmu Menadžment turističkih manifestacija
TT dr Radmila Novaković-Kostić Menadžment komplementarnih delatnosti u turizmu Menadžment događaja
TT dr Radmila Novaković-Kostić Menadžment komplementarnih delatnosti u turizmu Značaj animacije u turizmu
TT dr Radmila Novaković-Kostić Menadžment komplementarnih delatnosti u turizmu Slobodna tema
GR dr Ivana Ćirović Društvene zgrade Arhitektonska analiza postojeće školske zgrade i idejno rešenje rekonstrukcije i dogradnje
GR dr Ivana Ćirović Društvene zgrade Arhitektonska analiza postojećeg muzeja i idejno rešenje rekonstrukcije i dogradnje
GR dr Ivana Ćirović Društvene zgrade Arhitektonska analiza postojećeg studentskog doma i idejno rešenje rekonstrukcije i dogradnje
GR dr Ivana Ćirović Društvene zgrade Arhitektonska analiza postojeće zgrade za sport i rekreaciju i idejno rešenje rekonstrukcije i dogradnje
GR dr Ivana Ćirović Društvene zgrade Arhitektonska analiza postojeće poslovne zgrade i idejno rešenje rekonstrukcije i dogradnje
BZR dr Ljubica Diković Informatička metodologija istraživačkog rada Analiza poslovnih podataka jednog preduzeca preko naprednih funkcija u Excelu
BZR dr Ljubica Diković Informatička metodologija istraživačkog rada Statisticka analiza zaposlenosti menadzera u R Srbiji
BZR dr Ljubica Diković Informatička metodologija istraživačkog rada Graficka obrada i vizuelizacija poslovnih podataka prema tipovima podataka
BZR dr Ljubica Diković Informatička metodologija istraživačkog rada Deskriptivna statistika / na primeru
BZR dr Ljubica Diković Informatička metodologija istraživačkog rada SUCESS pravila izvestavanja
BZR dr Ljubica Diković Informatička metodologija istraživačkog rada Pareto metoda u anlizi kvaliteta
MA dr Ljubica Diković Informatička metodologija istraživačkog rada Analiza poslovnih podataka jednog preduzeca preko naprednih funkcija u Excelu
MA dr Ljubica Diković Informatička metodologija istraživačkog rada Statisticka analiza zaposlenosti menadzera u R Srbiji
MA dr Ljubica Diković Informatička metodologija istraživačkog rada Graficka obrada i vizuelizacija poslovnih podataka prema tipovima podataka
MA dr Ljubica Diković Informatička metodologija istraživačkog rada Deskriptivna statistika / na primeru
MA dr Ljubica Diković Informatička metodologija istraživačkog rada SUCESS pravila izvestavanja
MA dr Ljubica Diković Informatička metodologija istraživačkog rada Pareto metoda u anlizi kvaliteta
IT dr Ljubica Diković Algoritmi i diskretna matematika Logicki paradoksi
IT dr Ljubica Diković Algoritmi i diskretna matematika Primena Fibonacijevog niza
IT dr Ljubica Diković Algoritmi i diskretna matematika Bulova algebra kao osnov racunarstva i informatikea
IT dr Ljubica Diković Algoritmi i diskretna matematika Primeri algoritama (za sortiranje, pretrazivanje itd.)
IT dr Ljubica Diković Algoritmi i diskretna matematika Algoritmi u teoriji grafova
BZR - Master dr Ljiljana Trumbulović Opasne materije i zaštita Zapaljive materije i zaštita
BZR - Master dr Ljiljana Trumbulović Opasne materije i zaštita Opasne materije iz deponijskih gasova i zaštita vazduha
BZR - Master dr Ljiljana Trumbulović Opasne materije i zaštita Uticaj opasnih materija sa deponija na životnu sredinu
BZR - Master dr Ljiljana Trumbulović Opasne materije i zaštita Tretman opasnih materija
BZR - Master dr Ljiljana Trumbulović Opasne materije i zaštita Slobodna tema
BZR - Master Snežana Aksentijević Monitoring i zaštita zemljišta Prirema zemljišta za sanitarnu deponiju
BZR - Master Snežana Aksentijević Monitoring i zaštita vazduha Deponijski gasovi i zagađenje vazduha
BZR - Master Snežana Aksentijević Monitoring i zaštita vazduha Koncentaracija lebdećih čestica PM10 u zavsnosti od saobraćajnog prometa i metereoloških parametara
BZR - Master Snežana Aksentijević Monitoring i zaštita vazduha Remedijacija zemljišta zagađenog teškim metalima
BZR - Master Snežana Aksentijević Monitoring i zaštita vazduha Ispitivanje koncentracija teških metala u vazduhu na području grada Užica