Inženjerstvo zaštite na radu i zaštite životne sredine

Raspored predmeta - MODUL 1 - Bezbednost i zaštita na radu

RB Naziv predmeta Semestar Obavezni / izborni Broj časova ESPB
1 Metode istraživanja i naučne komunikacije Prvi Obavezan 2+2 6
2 Upravljanje projektima Prvi Obavezan 2+2 6
3 Elektromagnetna zračenja Prvi Obavezan 3+3 6
4. Izborni predmet 1 (od 3 bira se 1) Prvi Izborni 3+3 7
4.1 Proizvodni procesi i sistemi zaštite      
4.2 Postrojenja i instalacije pod pritiskom      
4.3 Transportni sistemi        
5. Informatička metodologija istraživačkog rada Drugi Obavezni 3+3 6
6. Izborni predmet 2 (od 3 bira se 1) Drugi Izborni 2+2 7
6.1 Dinamika energetskih postrojenja        
6.2 Zaštita građevinskih objekata od požara        
6.3 Zdrava arhitektura      
7 Buka i vibracije Drugi Obavezan 3+3 6
8 Upravljanje rizikom i metode procene rizika Drugi Obavezan 2+2 6
9 Stručna praksa Drugi Obavezan 3
10 Specijalistički rad Drugi Obavezan 7
Ukupno časova predavanja i vežbi 20+20  
Ukupno ESPB: 60

Raspored predmeta - MODUL 2 - Zaštita radne i životne sredine

RB Naziv predmeta Semestar Obavezni / izborni Broj časova ESPB
1 Metode istraživanja i naučne komunikacije Prvi Obavezan 2+2 6
2 Upravljanje projektima Prvi Obavezan 2+2 6
3 Elektromagnetna zračenja Prvi Obavezan 3+3 6
4. Izborni predmet 1 (od 2 bira se 1) Prvi Izborni 3+3 7
4.1 Analiza, kontrola i zaštita zemljišta      
4.2 Opasne materije i otpad      
5. Informatička metodologija istraživačkog rada Drugi Obavezni 3+3 6
6. Izborni predmet 2 (od 2 bira se 1) Drugi Izborni 2+2 7
6.1 Savremene metode pripreme vode za piće        
6.2 Analiza kontrola i zaštita vazduha        
7 Buka i vibracije Drugi Obavezan 3+3 6
8 Upravljanje rizikom i metode procene rizika Drugi Obavezan 2+2 6
9 Stručna praksa Drugi Obavezan 3
10 Specijalistički rad Drugi Obavezan 7
Ukupno časova predavanja i vežbi 20+20  
Ukupno ESPB: 60