Građevinsko inženjerstvo

Svrha studijskog programa

Studijski program specijalističkih strukovnih studija Građevinsko inženjerstvo –opšti smer ima jasno definisanu svrhu i ulogu u obrazovnom sistemu dostupnu široj javnosti.

Specijalista strukovni inženjer građevinarstva poseduje skup produbljenih odnosno posebnih znanja, veština i kompetencija, koje ga čine relevantnim kadrom za tržište rada i istovremeno mu omogućava nastavak obrazovanja na nivou diplomskih akademskih studija istog ili nekog od srodnih studijskih programa, u zavisnosti od odluka visoko - školskih ustanova.

Posebna znanja i veštine koje stiču studenti specijalističkih strukovnih studija Građevinsko inženjerstvo – opšti smer usmereni su na zadovoljavanje društvenih potreba i to onih orijentisanih na graditeljske aktivnosti u gradskim i seoskim sredinama. Svrha ovog studijskog programa se ogleda i u obezbeđivanju posebnih profesionalnih kompetencija u sledećim užim oblastima građevinskog inženjerstva: projektovanje i građenje AB konstrukcija, građevinska fizika i klimatizacija i ventilacija u građevinarstvu, tj. problemi toplotnog, zvučnog, svetlosnog i vazdušnog komfora u zgradama, osnove ekološkog građenja, graditeljstvo u turizmu i računarski integrisani geografski informacioni sistemi.

Studijski program je fleksibilan i odlikuju ga interdisciplinarnost i multidisciplinarnost i organizovan je tako da može lako da odgovori na eventualne razvojne fluktuacije, promene u zahtevima društva i slično.

Svrha ovog studijskog programa je u skladu sa osnovnim zadacima i ciljevima Visoke poslovno-tehničke škole u Užicu i nastavi koja se izvodi na osnovnim strukovnim studijama.

Ciljevi studijskog programa

Studijski program specijalističkih strukovnih studija Građevinsko inženjerstvo – opšti smer ima jasno definisane ciljeve čiji je konačni ishod obrazovanje Specijalista strukovnih inženjera građevinarstva koji su kompetentni za obavljanje poslova u oblasti građevinskog inženjerstva.

Ciljevi ovog studijskog programa su zasnovani na bazi iskustava i savremenih inovacija i znanja u oblasti građevinskog inženjerstva, koja se izučavaju na sličnim visokoobrazovnim institucijama u zemlji i svetu.

Osnovni cilj specijalističkih strukovnih studija Građevinskog inženjerstva – opšti smer jeste sticanje produbljenih i posebnih stručnih znanja i kompetencija u oblasti građevinskog inženjerstva:

 • Osposobljavanje studenata za uključivanje u rad na projektima
 • Sticanje znanja iz teorije i prakse građevinskog inženjerstva, kao i stručnih znanja i veština potrebnih za rad u praksi
 • Osposobljavanje za celovito razmatranje problema i sposobnost kritičkog mišljenja
 • Ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama potrebnim za uspešno obavljanje poslova iz oblasti građevinskog inženjerstva
 • Sticanje produbljenih stručnih znanja i kompetencija posebno iz onih oblasti koje se odnose na projektovanje i građenje AB konstrukcija, građevinsku fiziku i klimatizaciju i ventilaciju u građevinarstvu, tj. probleme toplotnog, zvučnog, svetlosnog i vazdušnog komfora u zgradama, osnove ekološkog građenja, graditeljstvo u turizmu i računarske integrisane geografske informacione sisteme. Razvijanje kreativnih sposobnosti, sposobnosti profesionalnog komuniciranja, kao i sa članovima interdisciplinarnih timova
 • Osposobljenost za obavljanje profesionalnih zadataka i rešavanje stručnih problema poštujući odgovarajuće etičke norme
 • Pripremljenost za nastavak stručnog usavršavanja
 • Sticanje odgovarajućih znanja koja će omogućiti mobilnost studenata u nacionalnom i međunarodnom miljeu.
Poseban cilj ovog studijskog programa je formiranje naučnog i stručnog podmlatka, koji će moći da odgovore izazovima savremenih naučnih dostignuća.

Kompetencije diplomiranih studenata

Licence

Po završetku studijskog programa student stiče pravo dobijanja odgovarajuće licence: Saznaj više o tome

Savladavanjem studijskog programa Specijalističkih strukovnih studija Građevinsko inženjerstvo – opšti smer studenti stiču opšte i predmetno-specifične sposobnosti, koje su u funkciji kvalitetnog obavljanja stručne delatnosti.

Opšte kompetencija uključuju, pre svega, produbljeno znanje, razumevanje i stručne veštine u odabranim užim oblastima specijalizacije, koje se zasnivaju na znanju i veštinama stečenim na osnovnim strukovnim studijama.

Savladavanjem studijskog programa specijalističkih strukovnih studija Građevinsko inženjerstvo – opšti smer student stiče sledeće opšte sposobnosti:

 • u stanju je da primeni produbljeno znanje, razumevanje i stručne veštine za uspešno rešavanje složenih problema u delimično novom ili nepoznatom okruženju u užim oblastima studija
 • stekao je znanja i veštine potrebne za timski rad pri rešavanju složenih problema iz struke
 • ima povećanu sposobnost da integriše stečena znanja i veštine, da rasuđuje i daje na osnovu dostupnih informacija moguće zaključke koji istovremeno sadrže promišljanja o društvenim i etičkim odgovornostima povezanim sa primenom njihovog znanja i sudova
 • u stanju da efikasno prati i usvaja novine u oblasti specijalizacije i da na jasan i nedvosmislen način prenese svoje zaključke, znanje i postupak zaključivanja stručnoj i široj javnosti

Savladavanjem studijskog programa Specijalističkih strukovnih studija Građevinsko inženjerstvo – opšti smer student stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti:

 • učešće u planiranju, projektovanju, građenju i kontroli izvršenih radova građevinskih konstrukcija od armiranog betona, u skladu sa promenama u tehnologiji
 • učešće u planiranju, projektovanju, građenju i kontroli izvršenih radova građevinskih objekata prema zahtevima ekološkog građenja
 • proračun i obezbeđenje toplotnog, zvučnog i svetlosnog komfora u zgradama
 • učešće u planiranju, projektovanju, građenju i kontroli izvršenih radova instalacija grejanja i klimatizacije u građevinskim objektima
 • učešće u planiranju, projektovanju, građenju i kontroli izvršenih radova građevinskih objekata za potrebe turističke privrede u Regionu koji je upravo Turizmu dao prioritet u svom budućem razvoju , a u skladu sa zahtevima održivog razvoja urbane i ruralne sredine
 • učešće u razvoju i primeni računarskih geografskih informacionih sistema

Studenti Specijalističkih strukovnih studija Građevinsko inženjerstva – opšti smer stiču posebne kompetencije i produbljena znanja za rad na poslovima Građevinskog inženjerstva, za rešavanje posebnih problema iz prakse, vođenje projekata iz navedene oblasti uz mogućnosti nastavka obrazovanja na nivou diplomskih akademskih studija istog ili nekog od srodnih studijskih programa, u zavisnosti od odluka visoko-školske ustanove.

Stečeni stručni naziv : Specijalista strukovni inženjer građevinarstva