Nastavak obrazovanja

Studenti koji su završili studije u trogodišnjem trajanju

1. Studenti koji su završili studije u trogodišnjem trajanju na studijskom programu Zaštita radne i životne sredine za ostvarivanje prava na diplomu visokog obrazovanja prvog stepena strukovnih studija i stručnog naziva strukovni inženjer zaštite životne sredine obavezni su da odbrane Završni rad.

Studenti koji su završili studije u dvogodišnjem i dvoipogodišnjem trajanju

Odluka o priznavanju ispita i polaganju razlike ispita

1. Studenti koji su diplomirali po nastavnom planu i programu dvoipogodišnjih studija na studijskom programu Metalurgija, mogu da se upišu na treću godinu strukovnih studija po studijskom programu smera Inženjerstvo zaštite životne sredine radi sticanja diplome Strukovni inženjer zaštite životne sredine i obavezni su da polože:

R.b Naziv predmeta Godina studija Status predmeta Broj ESPB bodova
1

Fizička hemija

II Obavezan 6
2

Izvori zagađenja radne i životne sredine

II Obavezan 6
3

Upravljanje otpadom

II Obavezan 8
4

Zaštita životne sredine

II Obavezan 8
5

Zaštita na radu

III Obavezan 8
6

Upravljanje eko rizicima

III

Izborni - bira se jedan od četiri predmeta

8
7

Eko zaštita u industriji

III Izborni - bira se jedan od četiri predmeta 8
8

Radijacija i zaštita

III Izborni - bira se jedan od četiri predmeta 8
9

Tretmani otpadnih voda

II Izborni - bira se jedan od četiri predmeta 8
10

Završni rad

III Obavezan 14
Ukupno 58

2. Studenti koji su diplomirali po nastavnom planu i programu do školske 1992/93. godine (mašinstvo, građevina, metalurgija sa IV semestra) i studenti drugih srodnih viših škola upisuju strukovne studije po uslovima utvrđenim u svakom pojedinačnom slučaju upoređujući nastavni plan i program po kome je lice diplomiralo i njegovu usklađenost sa odgovarajućim ili srodnim studijskim programom strukovnih studija.