Inženjerstvo zaštite životne sredine

Plan i program

U strukturi studijskog programa zastupljene su sledeće grupe predmeta:

  • opšteobrazovni
  • stručni
  • stručno-aplikativni

Predmeti mogu biti obavezni i izborni. U skladu sa nastavnim planom student bira izborne predmete na sledeći način:

  • u drugom, trećem, četvrtom i petom semestru bira sejedan od dva ponuđena predmeta
  • u šestom semestru biraju se jedan od tri ponuđena predmeta

Student završava osnosne strukovne studije kada sakupi 180 ESPB poena i stiče zvanje: Strukovni inženjer zaštite životne sredine

Prva godina - Inženjerstvo zaštite životne sredine

RB Naziv predmeta Prvi semestar Drugi semestar ESPB
1 Matematika 1 2+2   6
2 Elektrotehnika sa elektronikom 2+1+1   6
3 Fizika 2+2   6
4 Hemija 1 2+1+1   6
5 Materijali 3+2   8
    11+8+2   32
6 Matematika 2   2+3 6
7 Osnovi informatike   2+2 5
8 Sociologija   2+1 5
9 Hemija 2   2+1+2 6
10 Izborni predmet 1   2+0 6
      10+7+2 28

Izborni predmet 1 (student bira jedan od dva ponuđena):

  • Engleski jezik I
  • Ruski jezik I