Inženjerstvo zaštite životne sredine

Plan i program

U strukturi studijskog programa zastupljene su sledeće grupe predmeta:

  • opšteobrazovni
  • stručni
  • stručno-aplikativni

Predmeti mogu biti obavezni i izborni. U skladu sa nastavnim planom student bira izborne predmete na sledeći način:

  • u drugom, trećem, četvrtom i petom semestru bira sejedan od dva ponuđena predmeta
  • u šestom semestru biraju se jedan od tri ponuđena predmeta

Student završava osnosne strukovne studije kada sakupi 180 ESPB poena i stiče zvanje:Strukovni inženjer zaštite životne sredine

Druga godina - Inženjerstvo zaštite životne sredine

RB Naziv predmeta Treći semestar Četvrti semestar ESPB
1 Fizička hemija 3+2   6
2 Termodinamika 3+1   6
3 Tehnologije u procesnoj industriji 3+2   6
4 Izvori zagađenja radne i životne sredine 3+2   6
5 Izborni predmet 2 2+1   6
    14+8   30
6 Upravljanje otpadom   3+2 8
7 Zaštita životne sredine   3+2 8
8 Procesni uređaji   3+2 6
9 Izborni predmet 3   2+2+1 8
      11+8+1 30

Izborni predmeti druge godine menadžmenta su u trećem semestru (Izborni predmet 2) gde se student odlučuje između:

i Izborni predmet 3 u četvrtom semestru u okviru koga student bira između predmeta:

  • Tretmani otpadnih voda
  • Internet tehnologije