Inženjerstvo zaštite životne sredine

Plan i program

U strukturi studijskog programa zastupljene su sledeće grupe predmeta:

  • opšteobrazovni
  • stručni
  • stručno-aplikativni

Predmeti mogu biti obavezni i izborni. U skladu sa nastavnim planom student bira izborne predmete na sledeći način:

  • u drugom, trećem, četvrtom i petom semestru bira sejedan od dva ponuđena predmeta
  • u šestom semestru biraju se jedan od tri ponuđena predmeta

Student završava osnosne strukovne studije kada sakupi 180 ESPB poena i stiče zvanje:Strukovni inženjer zaštite životne sredine

Treća godina - Inženjerstvo zaštite životne sredine

RB Naziv predmeta Peti semestar Šesti semestar ESPB
1 Poslovna i ekološka etika 2+2   6
2 Bezbednost na radu 3+3   8
3 Korozija i zaštita 3+3   8
4 Izborni predmet 4 3+2   8
    11+10   30
5 Bezbednost hrane   3+2 5
6 Metode analize zagađujućih materija   3+2 5
7 Biotehnologija   3+1+1 5
8 Izborni predmet 5   3+2 7
9 Stručna praksa     3
10 Završni rad     5
      12+7+1 30

Izborni predmeti treće godine smera Inženjerstvo zaštite životne sredine u petom semestru i to Izborni predmet 4 u okviru koga student bira jedan od dva predmeta:

  • Ekološki menadžment
  • Menadžment kvaliteta

Izborni predmeti treće godine menadžmenta u šestom semestru i to izborni predmet 5 u okviru koga student može da se odluči za jedan od ponuđena tri predmeta i to:

  • Menadžment strategije i razvoja
  • Eko zaštita u industriji