Akademski kalendar

Prijava ispita:

 • za aprilski rok 21.03. - 30.03.2011.
 • za junski rok 16.05. - 27.05.2011.
 • za septembarski rok 27.06. - 05.07.2011.
 • za oktobarski rok 05.09. - 09.09.2011.
 • za oktobarski 2 rok 26.09. - 30.09.2011.

Ispitni rokovi

 • aprilski 11.04. - 04.05.2011.
 • junski 02.06. - 24.06.2011.
 • septembarski 22.08. - 07.09.2011.
 • oktobarski 12.09. - 28.09.2011.
 • oktobarski 2 03.10. - 10.10.2011.

Upis studenata 1. Upisni rok

 • Prijavljivanje kandidata za upis u Školu 20 - 24.06.2011.
 • Prijemni ispit 01.07.2011.
 • Objavljivanje privremene rang liste 04.07.2011.
 • Prigovor na privremenu listu 04. i 05.07.2011.
 • Objavljivanje konačne rang liste 06.07.2011.
 • Upis primljenih kandidata 07, 08, 11. i 12.07.2011.

Upis studenata 2. Upisni rok

 • Prijavljivanje kandidata za upis u Školu 29, 30, 31. 08 i 01.09.2011.
 • Prijemni ispit 05.09.2011.
 • Objavljivanje privremene rang liste 07.09.2011.
 • Prigovor na privremenu listu 07. i 08.09.2011.
 • Objavljivanje konačne rang liste 09.09.2011.
 • Upis primljenih kandidata 12, 13, i 14. 09.2011.

Termini upisnih rokova zavise od konačnog konkursa ministarstva prosvete