Formular za prijavu

Prijava za polaganje diferencijalnog ispita Zdravstvena nega

Ime:*
Prezime:*
Zavrsena srednja škola:*
E-mail:*
Telefon:*
Komentar
 
  

Naknadu u iznosu od 10.000,00 dinara za polaganje diferencijalnog ispita uplatiti na tekući račun 840-2114666-27, sa naznakom za polaganje diferencijalnog ispita, poziv na broj 05, primalac Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija.