TEMPUS 544543 - emisija info - TV požega

Gostovanje u emisiji "Info" TV Požega prof. dr Milutina Đuričića koordinatora TEMPUS projekta broj 544543-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPCR i prof.dr Miloša Jovanovića vođe tima Visoke poslovno-tehničke škole strukovnih studija Užice na TEMPUS projektu. Oktobar 2015. godine.