PORUKA direktora

Poštovane koleginice i kolege studenti,

Svesni smo da je naš uspeh određen stepenom zadovoljstva studenata. Zaposleni u Visokoj poslovno-tehničkoj školi strukovnih studija u Užicu su motivisani da stvaraju vrhunsku vrednost za studente i povećavaju doživljeni nivo kvaliteta pruženih usluga u domenu visokog obrazovanja. Jedno od primarnih načela kog se pridržavamo je da obećamo samo ono što možemo ispuniti, a zatim da učinimo neophodno da se isporuči i više nego što smo obećali. Brojni su primeri uspeha naših studenata u privrednom, političkom i ostalim aspektima društvenog života. Studentski parlament je dobro organizovan i aktivan u više domena - organizovanju poseta stručnim sajmovima i uspešnim privrednim organizacijama, Dana studenata VPTŠ, dobrovoljnih humanitarnih akcija i drugih aktivnosti u sferi društveno odgovornog ponašanja, ekskurzija, sportskih takmičenja, muzičkih događaja.

Neophodno je imati u vidu da je razvoj visokog obrazovanja jedan od najsnažnijih pokretača ukupnog napretka. Visoka poslovno-tehnička škola strukovnih studija u Užicu, jedan je od oslonaca privrednog i socijalnog razvoja Zlatiborskog okruga i svrstava se u red najuspešnijih visokih škola u Republici Srbiji. Kao samostalna visokoškolska institucija ona je primarno i orijentisana ka obrazovanju visokoobrazovanog, stručnog kadra, za potrebe ovog dela Republike Srbije. Pored toga, akreditovana visokoškolska jedinica u Kragujevcu uspešno obavlja delatnost i u univerzitetskoj konkurenciji.

Škola se svrstava među državne visokoškolske ustanove koje imaju akreditovane programe u dva naučna polja: tehničko-tehnološkom i društveno-humanističkom. Visokoobrazovna delatnost u Školi ostvaruje se kroz izvođenje strukovnih studijskih programa, koji osposobljavaju studente za primenu znanja i veština potrebnih za uključivanje u radni proces i kroz posebne programe stručnog usavršavanja.

Na osnovnim, trogodišnjim studijama (studije 1. stepena), posle kojih se stiče 180 ESPB bodova, akreditovano je 7 studijskih programa:

 • Građevinsko inženjerstvo - opšti smer
 • Mašinstvo sa 2 modula: Proizvodno mašinstvo i Termotehnika
 • Informacione tehnologije sa 2 modula: Informacioni sistemi i Multimedija i digitalna televizija
 • Inženjerstvo zaštite životne sredine
 • Menadžment
 • Turizam
 • Računovodstvo i revizija

Na specijalističkim studijama, četvrtoj godini studija (studije 2. stepena), posle kojih se stiče ukupno 240 ESPB bodova, akreditovano je, takođe, 7 studijskih programa:

 • Građevinsko inženjerstvo
 • Mašinstvo sa modulima: Proizvodno mašinstvo i Termotehnika
 • Informacione tehnologije
 • Inženjerstvo zaštite životne sredine;
 • Bezbednost i zdravlje na radu
 • Menadžment
 • Menadžment turističke destinacije

VPTŠ iduće godine obeležava 40 godina uspešnog rada. Trenutno, na školi je upisano oko 1.400 studenata osnovnih i specijalističkih studija. U školi se neguje orijentacija ka intenzivnom naučno-istraživačkom i stručnom radu. Sposobnost za učešće i upravljanje i najsloženijim međunarodnim projektima dokazana je, izmeđi ostalog, na TEMPUS projektima. Takođe, ove godine se organizuje i Sedma međunarodna konferencija "Nauka i visoko obrazovanje u funkciji održivog razvoja - SED 2014". Konferencija će se održati 03-04. oktobra sa ciljevima isticanja uloge nauke i visokog obrazovanja u funkciji održivog razvoja, promocije i popularizacije nauke, razvijanja međunarodne naučne razmene i saradnje, kao i jačanja veza između naše obrazovne ustanove i institucija društva. U istom terminu održaće se i Prva međunarodna konferencija "Visokoškolsko obrazovanje u funkciji razvoja turizma Srbije i Zapadnog Balkana". Cilj održavanja ove konferencije je sumiranje i diseminacija rezultata TEMPUS projekta 544543 - "Modernizacija i usklađivanje studijskih programa iz oblasti turizma u Srbiji".

Škola zapošljava 60 zaposlenih, od čega 42 pripada nastavnom osoblju. Nastavnici stiču zvanja na prestižnim visokoškolskim institucijama, u skladu sa najstrožijim zahtevima. U cilju podizanja nivoa kompetentnosti, obrazovanje i stručno usavršavanje je njihov trajni zadatak. U radnom odnosu, pored 26 doktora nauka iz oblasti društveno humanističkih, tehničko-tehnoloških i prirodno matematičkih nauka je i 10 magistara. Dragocen je spoj interdisciplinarnih - teorijskih i praktičnih znanja i veština, kao i profesionalnog iskustva, koje poseduju. Spremni su da budu vaši nastavnici ali i prijatelji. Iskoristite retku priliku i zahtevajte da tokom studiranja ove dragocene sposobnosti razvijaju i kod Vas. U realizaciju nastave uključeni su i referentni nastavnici sa drugih univerziteta i visokih škola. Od asistenata i saradnika u nastavi se traži da ispunjavaju vrhunske zahteve u svojoj struci. Kvalitet rada i uspešnost komunikacije nenastavnog osoblja sa studentima, redovno su ocenjeni visokim ocenama.

Aktuelnu situaciju u visokoškolskom obrazovanju Republike Srbije karakteriše između ostalog i to, da se nastava neretko odvija u neadekvatnim prostornim i tehničkim uslovima. VPTŠ je i u ovom domenu svetao primer. Škola raspolaže sa oko 4.000 m2 savremeno uređenog prostora, sa kompletno opremljenim amfiteatrima, kabinetima, slobodnim pristupom internetu i akademskoj mreži, računarskim laboratorijama, laboratorijama za multimediju, digitalnu televiziju, hemiju, fiziku, elektrotehniku itd. U VPTŠ se planira i izvođenje studijskih programa na daljinu koji će se realizovati uz korišćenje naprednih informacionih tehnologija. Koristiće se dokazane kompetencije u cilju snažnijeg međunarodnog umrežavanja i dobijanja novih projekata.

Vaša kreativnost i radoznalost su pokretačka snaga ovog društva. Izazovi sa kojima ćete se suočavati nikada nisu bili kompleksniji. Znanje nikada nije bilo važnije za budućnost pojedinaca i društava. Mladost, energija i posvećenost koji su u Vama, najbolja su garancija da možete uspešno izaći u susret zahtevima vremena koje dolazi. Budite vredni studenti, fokusirani na postavljene ciljeve, tolerantni, spremni na timski rad i pred vama će se otvoriti novi, neslućeni horizonti. Transformacione potencijale digitalnog doba koristiće samo vrhunski osposobljeni pojedinci i organizacije. U tom kontekstu, napravili ste odličan izbor - nadamo se da će VPTŠ biti motivišuće okruženje u Vašem traganju za izvorima znanja, usvajanju veština i razvijanju stručnih kompetencija.


Imam zadovoljstvo da Vam poželim dobrodošlicu na Visoku poslovno-tehničku školu strukovnih studija u Užicu!

Prof. dr Miloš Jovanović,
V.D. direktora Visoke poslovno-tehničke škole strukovnih studija u Užicu